Zoeken op geneesmiddel of vaccin

Zoeken op naam van een geneesmiddel of vaccin

In de databank zijn alleen vermoedens van bijwerkingen opgenomen. Dit is de reden dat bij het zoeken op geneesmiddel of vaccin er eerst wordt gewezen op bekende en gedocumenteerde meldingen in de productinformatie en het Farmacotherapeutisch Kompas en pas daarna de meldingen bij Lareb worden getoond.

Vernieuwde databank
Het zoeken op naam van een geneesmiddel of vaccin is vernieuwd sinds september 2014. De privacy maakt dat niet alles over een melding getoond kan worden. Daardoor kon er soms een vertekend beeld ontstaan uit de informatie die wel getoond werd.

De vernieuwde databank geeft nu inzicht in de gemelde bijwerkingen met nieuwe grafieken en cirkeldiagrammen, bijvoorbeeld over het jaar waarin de meldingen zijn gedaan.
Artsen of onderzoekers die meer specifieke informatie wensen, kunnen deze op verzoek nog wel krijgen. 

Waarom kunt u niet meer zoeken op bijwerking?

Op dit moment kunt u niet meer zoeken op bijwerking op deze website. De reden hiervoor is dat de termen waar op gezocht kan worden gebaseerd zijn op de daarvoor afgesproken Meddra-codering. Om te weten waar je op kunt en moet zoeken is dus specifieke kennis hierover nodig. Wanneer iemand een Meddra-code of omschrijving niet kende - wat uiteraard voor de meesten geldt - kon ten onrechte niets of niet alles vinden. Zo zou je bijvoorbeeld van tevoren precies moeten weten of je moet zoeken op 'aangezichtsverlamming', 'facialis parese', 'parese n-VII' of 'verlamming van Bell', anders liep je het risico ten onrechte niets of niet alles te vinden.
Lareb werkt aan een kennisbank voor haar website waar in de toekomst op een andere manier wel deze informatie te vinden zal zijn.