Handige links

De hoeveelheid informatie over geneesmiddelen op Internet is oneindig. Bijwerkingencentrum Lareb geeft u een ingang tot deze 'kennishooiberg'. De links zijn ingedeeld in categorieën. Bent u een gebroken link tegen gekomen of heeft u suggesties? Neemt u dan contact met ons op.

Kies uw gewenste categorie om sneller bij de juiste informatie te komen:


Medisch en farmaceutisch inhoudelijke informatie


Farmacotherapeutisch Kompas
Geneesmiddeleninformatie voor de medische beroepsgroep.

NHG-standaarden

Behandelrichtlijnen voor de huisarts van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Geneesmiddelenbulletin

Onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen voor de medische beroepsgroep.

GIP-databank

Informatie over geneesmiddelengebruik en de kosten uit Geneesmiddel Informatie Project.

Drug Interactions
Informatie over geneesmiddelen die interactie geven via het cytochroom-P450.

Dermis net

Uitgebreide databank met foto's van huidaandoeningen.

Huidziekten.nl

Informatie over huidziekten voor dermatologen en aios.

Pneumotox

Informatie over geneesmiddel gerelateerde longaandoeningen.

SAN Memoboek

Informatie over normaalwaarden en achtergronden bij laboratoriumtesten door Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland.

Torsades

Recente informatie over geneesmiddel gerelateerde QT-interval verlenging.

Toxicologie behandelinformatie

Praktische informatie over intoxicaties voor de medische beroepsgroep.

< terug >


Informatie over (farmaco)vigilantie


ADR reports EU
Europese databank met rapporten over vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen.

Eudravigilance
Registratie van bijwerkingen in Europa door de European Medicines Agency.

Inspectie voor de gezondheidszorg
Registreren van o.a. bijwerkingen van niet geregistreerde (genees) middelen in Nederland.

ISOP

Website van International Society of Pharmacovigilance.

ISPE 
Website van International Society for Pharmacoepidemiology.

Medwatch FDA
Informatie van de Food and Drug Administration (Amerika) over terugtrekkingen van geneesmiddelen, veiligheidswaarschuwingen en adviezen.

The Uppsala Monitoring Centre
Samenwerkingsverband van de World Health Organization voor internationale geneesmiddelenbewaking.

TRIP hemovigilantie

TRIP registreert en analyseert meldingen van transfusiereacties en draagt bij aan een veilig en effectief gebruik van bloedproducten.

VAERS

Databank van de Vaccine Adverse Event Reporting System (Amerika) met meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins.

Yellow Card database

Online databank met meldingen van bijwerkingen van de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Engeland).

Tijdschriften over farmacovigilantie


Australian adverse drug reactions bulletin
Tijdschrift over bijwerkingen van de Therapeutic Goods Administration (Australië).

Canadian adverse drug reactions newsletter

Tijdschrift over bijwerkingen van Health Canada.

Prescriber Update

Tijdschrift over bijwerkingen van het ministerie van volksgezondheid van New Zealand.

< terug >


Beroepsverenigingen


KNMG

Website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst. 

KNMP

Website van de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie.

< terug >


Informatie voor patiënten


www.apotheek.nl

Alles over medicijnen. Deskundige informatie van de apotheker.

Startpagina patiëntenverenigingen
Vanuit deze startpagina kunnen de pagina's naar de diverse patiëntenverenigingen geopend worden.

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
Meldpunt voor het doorgeven van klachten over de verpakking van geneesmiddelen of over de vergoeding van een geneesmiddel.

RIVM
Website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

WHO

Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization)

< terug >