Lareb Intensive Monitoring

Lareb Intensive Monitoring (LIM) is een onderzoek waarbij gebruikers van geneesmiddelen of vaccins gevraagd wordt naar hun ervaring(en) met een geneesmiddel of vaccin.
Het kan hierbij gaan om een specifiek geneesmiddel of vaccin maar ook om geneesmiddelen of vaccins binnen patiëntengroepen.

Met de kennis die via dit onderzoek wordt opgedaan komt er meer informatie beschikbaar over het optreden van bijwerkingen, de aard, het beloop, risicofactoren, het welbevinden en de gevolgen voor de gezondheid.

Met de informatie die vanuit LIM wordt verkregen kunnen praktijkgerichte behandeladviezen worden gegeven en kan uiteindelijk de therapietrouw worden bevorderd.

Door actieve deelname aan LIM draagt men bij aan de kennis over veiligheid van geneesmiddelen. Deelname is eenvoudig en gebeurt door middel van vragenlijsten die periodiek per e-mail worden verstuurd aan de deelnemer.

Ga voor meer informatie naar www.lim.lareb.nl.