Lareb Intensive Monitoring

Lareb Intensive Monitoring (LIM) is een vorm van geneesmiddelen-bewaking waarbij patiënten en zorgverleners hun ervaringen met een nieuw geneesmiddel gedurende een bepaalde periode doorgeven aan Lareb.

Ervaringen van patiënten staan centraal

LIM volgt geneesmiddelen vanaf het moment dat patiënten dit middel voor het eerst gaat gebruiken. De patiënten krijgen via hun apotheek een informatiefolder mee met een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Op de informatiefolder staat een aanmeldcode waarmee de patiënt zich via de website kan aanmelden. Na deze aanmelding krijgt de patiënt via het opgegeven e-mailadres een aantal keren een korte online vragenlijst. Dit onderzoek zorgt ervoor dat in korte tijd veel kennis beschikbaar komt over het onderzoeksgeneesmiddel. 

Lareb en LIM

Met Lareb Intensive Monitoring is het mogelijk bijwerkingen van geneesmiddelen, vooral van nieuwe geneesmiddelen, al in een vroeg stadium op te sporen. LIM is een aanvulling op de huidige manier van werken van Lareb en vervangt dus niet het melden van belangrijke observaties door arts, apotheker of patiënt.

Dr. L. Härmark, hoofd afdeling Meldingen bij Lareb, heeft het web-based intensive monitoring systeem beschreven en onderzocht hoe deze methode toegepast kan worden om de geneesmiddelenveiligheid te bewaken. Voor meer informatie over dit onderzoek, zie haar proefschrift 'Web-based intensive monitoring, a patient based pharmacovigilance tool'.  

Meer informatie 

Op de website van Lareb Intensive Monitoring vindt u meer informatie over het onderzoek, de geneesmiddelen die worden gevolgd en hoe u zich kunt aanmelden als zorgverlener of patiënt. Ook vindt u hier de resultaten van eerdere onderzoeken en het laatste nieuws.