Melden via ontslagbrief

Medisch specialisten kunnen een geanonimiseerde kopie van de ontslagbrief naar het antwoordnummer opsturen of mailen naar melding@lareb.nl. Bijwerkingencentrum Lareb verwerkt de gegevens dan tot een melding. Vermeld in ieder geval:
  • De aard van de bijwerking(en) en aanvullende factoren die een rol gespeeld kunnen hebben;
  • Of uw patiënt de bijwerking(en) eerder heeft gehad bij gebruik van hetzelfde geneesmiddel/vaccin of andere geneesmiddelen;
  • Welke behandeling van de bijwerking(en) er is geweest;
  • Het beloop van de bijwerking(en), bijvoorbeeld na staken of verlagen van de dosering.