Veelgestelde vragen

Door op de vraag te klikken verschijnt het antwoord automatisch. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Hoe lang duurt het voordat er een reactie wordt gestuurd?
Bijwerkingencentrum Lareb streeft ernaar om de meldingen binnen 21 dagen af te handelen. Ernstige meldingen worden binnen 15 dagen afgehandeld.
Kan een zorgverlener melden via een ontslagbrief?
Medisch specialisten kunnen een geanonimiseerde kopie van de ontslagbrief naar Bijwerkingencentrum Lareb sturen of deze mailen naar melding@lareb.nl. Bijwerkingencentrum Lareb verwerkt de gegevens dan tot een melding. In de ontslagbrief zou de volgende informatie moeten staan:
 • De aard van de opgetreden bijwerking en eventuele aanvullende factoren die een rol gespeeld kunnen hebben.
 • De tijd tussen inname van het geneesmiddel of het tijdstip van vaccineren en het optreden van de klachten.
 • Resultaten van eventueel aanvullend diagnostisch onderzoek.
 • Of uw patiënt deze reactie eerder heeft gehad bij dit middel of andere geneesmiddelen.
 • De behandeling van de klacht.
 • Het beloop van de bijwerking. Wat gebeurde er toen het geneesmiddel gestaakt werd of de dosis verlaagd?
Retouradres: Bijwerkingencentrum Lareb, afdeling meldingen, antwoordnummer 10670, 5200 WB 's-Hertogenbosch
Wordt er na een melding nog naar extra informatie gevraagd?
Alleen als belangrijke informatie ontbreekt in een melding is navraag soms noodzakelijk. Omdat Bijwerkingencentrum Lareb u niet onnodig wil belasten, wordt geprobeerd om extra navraag te beperken. 
Kan ik melden voor iemand anders?
Uiteraard mag u een melding doen voor iemand anders. U kunt bijvoorbeeld als ouder(s) of verzorger van een kind of als mantelzorger een melding doen, u kunt een melding doen voor iemand anders die geen internet heeft, nabestaanden kunnen iets melden over iemand die overleden is.

Het is in deze gevallen belangrijk om in het meldformulier de gegevens in te vullen van degene die de bijwerking heeft ondervonden en dus niet van degene die het meldformulier invult! 
Moet de bijwerking bewezen zijn?
Indien u vermoedt dat het geneesmiddel of het vaccin de bijwerking of bijwerkingen veroorzaakt (hebben) is dit voldoende. Weet u nog andere mogelijke oorzaken die de bijwerking - mede - kunnen hebben veroorzaakt, geef dit dan door op het meldformulier.
Moet iedere bijwerking gemeld worden?

Alle bijwerkingen kunnen gemeld worden. Meldt u in elk geval:

 • nieuwe en onverwachte bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan
 • bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen of vaccins
 • bijwerkingen bij kinderen
 • ernstige bijwerkingen.
Waar kan een behandeladvies gevraagd worden?
Indien u een bijwerking heeft ervaren en een behandeladvies wilt hebben, adviseert Bijwerkingencentrum Lareb om uw vraag te stellen aan uw eigen arts of apotheker. Bijwerkingencentrum Lareb mag geen behandeladvies geven. Uw zorgverlener heeft een goed totaalbeeld van de persoonlijke situatie en kan u hierdoor een goed behandeladvies geven. Pas in geen geval uw medicijngebruik op eigen initiatief aan zonder met de zorgverlener te overleggen.
Waarom is er bij een aantal velden in het meldformulier onvoldoende invulruimte?
Alle meldingen die bij Bijwerkingencentrum Lareb binnen komen, worden geautomatiseerd ingelezen. Dit betekent dat antwoordvelden niet te lang mogen zijn en er een maximum staat op het aantal in te voeren tekens. 
Eventuele aanvullende informatie kunt u kwijt in de tekstvelden van het meldformulier. Zorgverleners kunnen aanvullende informatie sturen aan: melding@lareb.nl onder vermelding van het meldnummer.
Waarom is er een apart meldformulier voor patiënten en voor zorgverleners?
Bij zorgverleners wordt een bepaalde mate van medische en/ of farmaceutische kennis verwacht. Bij meldingen van patiënten weet Bijwerkingencentrum Lareb niet of deze kennis aanwezig is. De soort vragen is hetzelfde. Het verschil zit in het taalgebruik en extra uitleg bij de vragen.
Waarom worden er veel vragen gesteld in het meldformulier?
Het is belangrijk om voldoende informatie te krijgen, bijvoorbeeld over de datum waarop met het verdachte middel is begonnen, maar ook over andere geneesmiddelen die gebruikt worden en over mogelijke andere factoren die een rol kunnen hebben gespeeld. Alleen op die manier kan Bijwerkingencentrum Lareb voldoende duidelijkheid krijgen over het verband tussen de bijwerking en het geneesmiddel of vaccin.
Wanneer is een bijwerking ernstig?
In het meldformulier kunt u aangeven of een bijwerking ernstig is of was. Een bijwerking is in elk geval ernstig als deze leidt tot één van de volgende situaties:
 • Ziekenhuisopname of een verlenging van een ziekenhuisopname;
 • Een levensbedreigende situatie of overlijden;
 • Aangeboren afwijkingen door gebruik van een geneesmiddel of een vaccin;
 • Arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.
 
Wat gebeurt er met een melding?
De artsen en apothekers van Bijwerkingencentrum Lareb vergelijken de melding met eerdere meldingen uit Nederland, Europa en wereldwijd. Komt een bepaalde combinatie tussen bijwerking en geneesmiddel of vaccin opvallend vaak voor, dan wordt dit doorgegeven aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG kan dan actie ondernemen. Dan komt bijvoorbeeld de bijwerking in de bijsluiter te staan. In uitzonderlijke gevallen kan het CBG een geneesmiddel of vaccin van de markt halen, vanwege de kans op een gevaarlijke bijwerking. De gegevens uit de melding worden anoniem opgeslagen in de databank.
Wat te doen bij gebruik van veel andere geneesmiddelen?
Indien in het meldformulier naast het verdachte geneesmiddel of vaccin nog veel andere geneesmiddelen worden gebruikt (comedicatie) kunt u ervoor kiezen om in de laatste stap van de melding een document te uploaden, zoals een medicatiepaspoort of een medicijnoverzicht. 
Worden persoonsgegevens doorgegeven aan andere instanties?
Alle persoonsgegevens van de melder en van de patiënt worden uit de melding verwijderd voordat deze wordt doorgestuurd aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de European Medicines Agency en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Meer informatie is te vinden in het privacy statement.
Wordt een melding automatisch doorgegeven aan de fabrikant?
Alle meldingen worden automatisch doorgestuurd. Uiteraard wordt de melding anoniem, dus zonder  persoonsgegevens aan hen doorgegeven. Indien er ernstige meldingen als eerste bij de fabrikant worden gemeld, worden deze door hen aan Bijwerkingencentrum Lareb doorgegeven.