Wat gebeurt er met uw melding?

Bijwerkingencentrum Lareb controleert alle binnengekomen meldingen op kwaliteit, volledigheid en mogelijke onduidelijkheden. Bij onduidelijkheden en/ of om een beter beeld te krijgen van de bijwerking, wordt zo nodig om extra informatie gevraagd bij de melder en indien mogelijk bij de behandelend arts.

Uw melding wordt eerst vergelijken met eerdere meldingen in zowel Nederland, Europa en zelfs wereldwijd. Uw melding wordt anoniem (dus zonder uw persoonlijke gegevens) in de databank opgenomen. Alle meldingen worden besproken in het weekoverleg met het doel om nieuwe bijwerkingen te ontdekken.

Uiteraard wordt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op de hoogte gesteld van alle nieuwe signaleringen. Indien nodig ontvangt het CBG een bericht van Bijwerkingencentrum Lareb met daarin belangrijke observaties. Deze observaties worden besproken in een vergadering van het CBG, in aanwezigheid van een staflid van Lareb. Zonodig onderneemt het CBG actie, zoals de verantwoordelijke farmaceutische industrie erop wijzen dat de bijwerking moet worden opgenomen in de bijsluiter. In uitzonderlijke gevallen kan het CBG een geneesmiddel of vaccin van de markt halen, vanwege de kans op een gevaarlijke bijwerking. U kunt onze berichten aan het CBG inzien.

Alle ernstige meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt, worden binnen 15 dagen na ontvangst geanonimiseerd doorgegeven aan het CBG en aan de verantwoordelijke farmaceutische industrie. Op verzoek informeert Bijwerkingencentrum Lareb de farmaceutische industrie over andere meldingen van bijwerkingen door hun producten die zijn ontvangen. Bijwerkingencentrum Lareb geeft alle nieuwe meldingen anoniem door aan de European Medicines Agency (EMA) en de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bijwerkingencentrum Lareb deelt haar kennis via de website, Bijgelicht nieuwsbrief, publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en het geven van presentaties. Alle informatie vindt u op deze website in het menu kennis.