Nieuws

15-12-2014 - Informatiemateriaal bestellen
15-12-2014 - Risico op PML bij gebruik dimethylfumaraat
24-11-2014 - Nieuwe meldingen van zenuwklachten na gebruik van producten met vitamine B6
13-11-2014 - Nieuwe editie Geneesmiddelen, Zwangerschap en Borstvoeding
13-11-2014 - Update van Nederlandse meldingen van narcolepsie na vaccinatie met Pandemrix® (nov 2014)
12-11-2014 - Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
11-11-2014 - Jeroen Bosch wordt modelziekenhuis voor melden bijwerkingen
31-10-2014 - Ciclosporine en posterior reversibel encephalopathie syndroom (PRES)
28-10-2014 - Statines en spierscheuringen
27-10-2014 - Advies gebruik valproaat in zwangerschap aangescherpt
21-10-2014 - Atovaquon/ proguanil (Malarone®) en psychotische stoornis
17-10-2014 - Prednisolon en hik
13-10-2014 - Statines en lichenoïde huidreactie
16-09-2014 - Fluorchinolonen en peesontstekingen
16-09-2014 - Statines en neuropathie: bekend maar niet altijd herkend
12-09-2014 - Levothyroxine en afwijkende schildklierhormoonspiegels na substitutie
11-09-2014 - Informatie over bijwerkingen en meldingen vernieuwd
29-08-2014 - Rivastigmine en nachtmerries en abnormale dromen
19-08-2014 - Labetalol tijdens de zwangerschap en tepelpijn
15-08-2014 - Rapportage meldingen griepvaccin seizoen 2013-2014
12-08-2014 - Rivastigminepleisters en huidreacties na omzetting van Exelon® naar Permente®
29-07-2014 - Domperidon alleen nog op recept verkrijgbaar
25-07-2014 - Extreme gewichtstoename bij gebruik van olanzapine
01-07-2014 - Start onderzoek Invokana®, Vipidia® en Xigduo®
13-06-2014 - Mirtazapine en urineretentie
13-06-2014 - Buprenorfine (Butrans®) en lokale huidontkleuring
13-06-2014 - Rapportage bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2013
13-06-2014 - Angiotensine II antagonisten en koude handen en voeten
13-06-2014 - Publiekscampagne melden bijwerkingen zelfzorgmiddelen en gezondheidsproducten
12-06-2014 - Wisselwerking SSRI en zelfzorgmiddel tryptofaan tegen depressie
11-06-2014 - Wisselwerking tussen Efudix® en cumarines
11-06-2014 - Antipsychotica en stoornissen van de zaadlozing
26-05-2014 - Magnesiumtekort door geneesmiddelen
09-05-2014 - Update van Nederlandse meldingen van narcolepsie na vaccinatie met Pandemrix®
15-04-2014 - SSRI’s en seksuele stoornissen
14-04-2014 - SSRI’s en agressie
13-04-2014 - Zonder recept is niet zonder bijwerking
12-04-2014 - pREGnant: van de zwangere vrouwen van nu leren we veel voor de toekomst!
11-04-2014 - Injectieplaatsreacties bij exenatide gebruik
11-04-2014 - Tamsulosine en priapisme
10-04-2014 - Bisfosfonaten en gewrichts- spier- en/of botpijn
10-04-2014 - Oogirritatie Xalatan® druppels
09-04-2014 - Meldingen van een wisselwerking tussen acenocoumarol en vrij verkrijgbare geneesmiddelen
20-03-2014 - Eugène van Puijenbroek bijzonder hoogleraar Geneesmiddelenbewaking en veiligheid
11-03-2014 - Aanscherping productinformatie domperidon
19-02-2014 - Beperking indicatie en dosering metoclopramide (Primperan®)
12-02-2014 - Forse stijging meldingen door patiënten in 2013
12-02-2014 - Pinda-allergie bij substitutie
30-01-2014 - Trazodon en urine incontinentie
29-01-2014 - Mercaptopurine en lichtgevoeligheid
29-01-2014 - Meldingen van bijwerkingen op producten van Ranbaxy
28-01-2014 - Bisfosfonaten en wazig zien
23-01-2014 - Na vaccinatie van te vroeg geboren kinderen kan soms tijdelijke ademstilstand optreden
14-01-2014 - Meldingen van trombose of embolie na Nuvaring