Onderwijs, nascholing en presentaties

Aandacht voor bijwerkingen is essentieel voor goede farmacotherapie. Lareb besteedt daarom veel aandacht aan onderwijs over bijwerkingen aan studenten en zorgverleners in opleiding. Dit onderwijs richt zich enerzijds op het vergroten van kennis over bijwerkingen en op het herkennen van bijwerkingen. Anderzijds richt het zich op de bewustwording van zorgverleners op de taak en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen. Hierop richt zich de praktijkopdracht om een bijwerking te melden.

Meer over het onderwijs aan specifieke studierichtingen kunt u verderop lezen.

Naast onderwijs aan studenten, verzorgt Bijwerkingencentrum Lareb ook nascholingen en presentaties.