Over Bijwerkingencentrum Lareb

De kerntaak van Bijwerkingencentrum Lareb is het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Voor deze kerntaak  ontvangt Bijwerkingencentrum Lareb subsidie van het ministerie van VWS. 

Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht op één centraal verzamelpunt: de databank. Zo wordt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland bewaakt. Ook op het gebied van veilig geneesmiddelgebruik bij zwangerschap en borstvoeding (teratologie) is Bijwerkingencentrum Lareb actief. De Teratologie Informatie Service adviseert zorgverleners over de te volgen behandeling.


Bijwerkingencentrum Lareb is onafhankelijk

Jaarlijks komen ruim 22.000 meldingen binnen bij Bijwerkingencentrum Lareb. Bij 20% van deze meldingen gaat het om een ernstige melding. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld sprake is van ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit, aangeboren afwijkingen of overlijden. Bijwerkingencentrum Lareb werkt onafhankelijk en geeft belangrijke meldingen anoniem door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.


Internationale samenwerking

Bijwerkingencentrum Lareb werkt nauw samen met vergelijkbare organisaties in meer dan 100 landen wereldwijd. Onze wetenschappelijke kennis delen we, anoniem, met de landen via de European Medicines Agency (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Om de resultaten van het werk van Bijwerkingencentrum Lareb bekend te maken, verschijnen jaarlijks diverse publicaties in Nederlandse en internationale tijdschriften.


WHO Collaborating Centre

Bijwerkingencentrum Lareb is officieel aangewezen als WHO Collaborating Centre for Pharmacovigilance in Education and Patient Reporting. Bijwerkingencentrum Lareb gaat in samenwerking met de WHO onderwijsprogramma's opzetten en ontwikkelen op het vlak van bijwerkingen voor artsen, apothekers en andere medische beroepsgroepen.
Daarnaast zal Bijwerkingencentrum Lareb helpen het melden van bijwerkingen door patiënten verder te ontwikkelen en richtlijnen opzetten over hoe andere landen hier mee om kunnen gaan. Internationaal staat het melden van bijwerkingen door patiënten nog in de kinderschoenen. Om wereldwijd te kunnen opereren maakt de WHO gebruik van experts in de gezondheidszorg. Zij doet daarvoor een beroep op instituten die over waardevolle (wetenschappelijke) kennis op hun vakgebied beschikken. Bijwerkingencentrum Lareb kan dit bieden op vlak van bijwerkingen.

Registratiehouders

Heeft u als registratiehouder een vraag? Neemt u dan contact op door een e-mail te sturen naar info@lareb.nl. In specifieke gevallen kunt u via Lareb extra informatie (follow-up) over een melding opvragen. De beoordelaar bekijkt per melding of de aanvraag zinvol en/ of gewenst is. Op onderstaande punten wordt geen follow-up opgevraagd, zoals: 

  • Medische voorgeschiedenis, risicofactoren en comedicatie worden uitgevraagd in het meldformulier, waardoor hier in principe geen follow-up op gevraagd wordt.
  • Medische bevestiging voor consumer meldingen.
  • Een toestemmingsverklaring aan consumenten om een registratiehouder rechtstreeks in contact te brengen met de zorgverlener.
  • Follow-up informatie die niet in het bezit is van de melder, zoals bijvoorbeeld een ECG opvragen bij apothekers.
Lareb zal u informeren of (een deel van) de follow-up gevraagd wordt en zal de follow up binnen een maand afhandelen. Indien de follow-up informatie aan Lareb wordt toegezonden, wordt deze bij de melding gevoegd en krijgt u hiervan automatisch de meest recente versie toegestuurd.