Over Lareb

De kerntaak van Lareb is het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover.
Voor deze kerntaak  ontvangt Lareb subsidie van het ministerie van VWS. 

Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht op één centraal verzamelpunt: onze databank. Zo bewaakt Lareb de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland. Ook op het gebied van veilig geneesmiddelgebruik bij zwangerschap en borstvoeding (teratologie) is Lareb actief. Onze afdeling teratologie adviseert zorgverleners over de te volgen behandeling.


Lareb is onafhankelijk

Jaarlijks komen ruim 17.000 meldingen binnen bij Lareb. Bij 20% van deze meldingen gaat het om een ernstige melding. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld sprake is van ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit, aangeboren afwijkingen of overlijden. Lareb werkt onafhankelijk en geeft belangrijke meldingen anoniem door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.


Internationale samenwerking

Lareb werkt nauw samen met vergelijkbare organisaties in meer dan 100 landen wereldwijd. Onze wetenschappelijke kennis delen we (anoniem) met deze landen via de European Medicines Agency (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Om de resultaten van ons werk bekend te maken, verschijnen jaarlijks diverse publicaties in Nederlandse en internationale tijdschriften.


WHO Collaborating Centre

Lareb is officieel aangewezen als WHO Collaborating Centre for Pharmacovigilance in Education and Patient Reporting. Lareb gaat in samenwerking met de WHO onderwijsprogramma's opzetten en ontwikkelen op het vlak van bijwerkingen voor artsen, apothekers en andere medische beroepsgroepen.
Daarnaast zal Lareb helpen het melden van bijwerkingen door patiënten verder te ontwikkelen en richtlijnen opzetten over hoe andere landen hier mee om kunnen gaan. Internationaal staat het melden van bijwerkingen door patiënten nog in de kinderschoenen. Om wereldwijd te kunnen opereren maakt de WHO gebruik van experts in de gezondheidszorg. Zij doet daarvoor een beroep op instituten die over waardevolle (wetenschappelijke) kennis op hun vakgebied beschikken. Lareb kan dit bieden op vlak van bijwerkingen.