EURAP: register zwangerschap en anti-epilepticagebruik (via zwangere)

Wat is EURAP?

EURAP is een internationaal onderzoek naar de effecten van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. De afkorting EURAP staat voor European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy. In Nederland valt EURAP onder de verantwoordelijkheid van Bijwerkingencentrum lareb.

Alle zwangere vrouwen (bij voorkeur voor de 16e zwangerschapsweek) die anti-epileptica gebruiken kunnen deelnemen aan EURAP. Hierbij maakt het niet uit of deze middelen gebruikt worden voor de behandeling van epilepsie of voor een andere aandoening.


Hoe werkt het?

De gegevens voor EURAP worden via het zwangerschapsregister pREGnant verzameld. Hierbij worden door de zwangere vrouw 6 vragenlijsten via internet ingevuld (zie voor meer toelichting kopje pREGnant). Zwangere vrouwen worden door de zorgverlener uitgenodigd voor deelname of kunnen zichzelf aanmelden via www.pregnant.nl.

Er worden gegevens verzameld over het verloop van de zwangerschap en de bevalling, het geneesmiddelengebruik, leefgewoonten en de gezondheid van het (ongeboren) kind. Daarnaast worden voor EURAP nog een aantal aanvullende vragen gesteld, bijvoorbeeld over het optreden van epileptische aanvallen.


Aanmelden voor EURAP

Deelname aan EURAP loopt via het zwangerschapsregister pREGnant, waarbij een paar extra vragen gesteld worden die voor EURAP van belang zijn. Een zwangere vrouw kan zichzelf aanmelden voor deelname aan pREGnant, en dus EURAP, op www.pregnant.nl.
 
Daarnaast moedigen we zorgverleners aan om vrouwen uit te nodigen voor deelname aan EURAP. Hiermee wordt het belang van het onderzoek extra onderstreept. Zorgverleners die op die manier willen bijdragen aan EURAP kunnen bij ons folders aanvragen en een account laten aanmaken. Met deze account kan men inloggen op www.pregnant.nl en kan een zwangere vrouw uitgenodigd worden voor deelname door haar achternaam (en evt. e-mailadres) op te geven. Verdere informatie of toelichting hierover kunt u lezen op www.pregnant.nl of bij ons opvragen.

Contactgegevens

E-mailadres: eurap@lareb.nl
Telefoon: +31 (0)73 - 64 69 700

Vraag naar een medewerker van het EURAP-onderzoek

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
T.a.v. EURAP
Goudsbloemvallei 7
5237 MH  's-Hertogenbosch


Achtergrondinformatie EURAP

Het EURAP onderzoek is opgestart omdat er niet veel bekend was over de effecten van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. Vrouwen met epilepsie moeten vaak anti-epileptica blijven gebruiken tijdens de zwangerschap. Om een goede keuze te maken welke anti-epileptica verantwoord gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap is meer kennis gewenst. In Nederland zijn er in de afgelopen jaren ruim 2500 zwangerschappen gevolgd. Door in het EURAP-onderzoek met een groot aantal landen samen te werken, is er van ruim 21.000 deelnemers informatie over anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap. Twee keer per jaar wordt de voortgang van het internationale EURAP onderzoek beschreven in een interim rapport.


Tabel anti-epileptica

stofnaam merknaam
acetazolamide  Diamox®, Galupax® 
carbamazepine  Carbymal®, Tegretol® 
chloordiazepoxide  Librium® 
clobazam  Frisium® 
clonazepam  Rivotril® 
clorazepaat  Tranxène® 
diazepam  Diazemuls®, Stesolid®, Valium® 
ethosuximide  Ethymal®, Zarontin® 
felbamaat  Taloxa® 
fenobarbital   
fenytoïne  Diphantoïne®, Epanutin® 
flurazepam  Dalmadorm® 
gabapentine  Neurontin® 
lacosamide  Vimpat® 
lamotrigine  Lamictal® 
levetiracetam  Keppra® 
lorazepam  Temesta® 
midazolam  Dormicum® 
nitrazepam  Mogadon® 
oxazepam  Seresta® 
oxcarbazepine  Trileptal® 
piracetam  Nootropil® 
pregabaline  Lyrica® 
primidon  Mysoline® 
sulthiam  Ospolot® 
temazepam  Normison® 
topiramaat  Topamax® 
tiagabine  Gabitril® 
trimethadion  Troxidon® 
valproaat  Convulex®, Depakine® Orfiril® Propymal® 
vigabatrine  Sabril® 
zonisamide  Zonegran® 

Terug naar boven >