Privacy statement

In opdracht van de overheid verzamelt en analyseert het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. De meldingen komen van zorgverleners, patiënten en de farmaceutische industrie.


Wet Bescherming Persoonsgegevens

Lareb hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de overige relevante privacywet- en regelgeving. In bepaalde gevallen kan Lareb bij een melding om persoonlijke informatie vragen. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 


Wat doen wij met onze informatie?

De resultaten van ons werk worden gepresenteerd aan de overheid en de verschillende beroepsgroepen. De bijwerkingen die u bij ons meldt, geven wij zonder uw persoonsgegevens en zonder uw praktijkgegevens door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de European Medicines Agency (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze bezoekers te identificeren zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te kunnen optimaliseren.


Cookies 

Lareb maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestanden die met de 'mijn lareb' pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lareb gebruikt deze cookies om het inloggen op deze website te vergemakkelijken door uw instellingen te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar u zult uw gegevens dan bij ieder bezoek opnieuw in moeten vullen.

Vragen?

Voor vragen over dit privacy statement, waaronder inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH  's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 - 64 69 700
Fax        : 073 - 64 69 136
E-mail    : info@lareb.nl