Bijwerkingen

Bent u op zoek naar informatie over bijwerkingen van een geneesmiddel of vaccin? Of op zoek naar informatie over een bijwerking? Maak dan in het linker menu uw keuze.
Na het ingeven van uw zoekterm krijgt u een overzicht van de bekende bijwerkingen in de patiënteninformatie, de beschikbare literatuur, publicaties, signalen van Lareb, specifieke bijwerkingen en wat er bij Lareb is gemeld (databank) op dit middel of deze bijwerking.

De databank is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de bij Lareb gemelde bijwerkingen. Vóór het inzien van deze informatie is het belangrijk dat u de disclaimer leest.


Mogelijke bijwerking

Een melding in de databank betekent niet altijd dat er ook een verband bestaat tussen de klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel mogelijk betrokken is bij de klachten van de gebruiker van het geneesmiddel. Sommige geneesmiddelen worden op veel grotere schaal gebruikt dan andere. Het aantal meldingen zegt dus niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Ook is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van deze databank. 

Totaalbeeld is belangrijk!

Voor een goed begrip van een melding moet u rekening houden met de aandoening waarvoor het geneesmiddel werd voorgeschreven. Sommige geneesmiddelen worden slechts gebruikt wanneer iemand ernstig ziek is. Eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel moet de behandelend arts dan afwegen tegen de voordelen ervan. 

Let op! Het is niet eenvoudig om de resultaten en de informatie in de databank goed te interpreteren of te vertalen naar uw eigen situatie. Pas uw geneesmiddelengebruik nooit zelf aan! Bespreek altijd uw klachten met uw behandelend arts of uw apotheker.

Vanwege technische redenen is het niet mogelijk om meldingen te tonen van onder anderen:

  • magistrale producten (geneesmiddelen die speciaal bereid zijn);
  • producten die geen ATC-code hebben, zoals homeopathische middelen, fytotherapeutische middelen en ongeregistreerde geneesmiddelen;
  • aangeboren afwijkingen.