Teratologie Informatie Service

De Teratologie Informatie Service (TIS) is het kenniscentrum op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen op de zwangerschap, het ongeboren kind en de lactatieperiode (borstvoeding).

De TIS geeft op deze website toegankelijke, onafhankelijke informatie voor zowel zorgverleners als zwangere vrouwen. De informatie is gebaseerd op de meest recente inzichten. Uitsluitend voor zorgverleners is ook telefonisch overleg met de TIS mogelijk. 

Daarnaast draagt de TIS bij aan vergroting van de kennis over mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap en borstvoeding door het doen van onderzoek.

In het menu aan de linkerkant ziet u de verschillende onderdelen van de TIS, welke u kunt raadplegen.