Aa Lettergrootte
16
  • Meld hier
    een bijwerking
  • Zoek informatie over bijwerkingen
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Informatie over COVID-19

Op deze pagina geven wij actuele informatie over bijwerkingen en wat er bekend is over de veiligheid van gebruik van de middelen bij zwangerschap en borstvoeding.

Een geneesmiddel voor de behandeling van COVID-19 bestaat nog niet. Remdesivir is op 25 juni 2020 goedgekeurd na een versnelde toelatingsprocedure voor patiënten ouder dan 12 jaar met een longontsteking en die beademd worden. De onderzoeken met remdesivir lopen nog. Juist in een periode waarin geneesmiddelen op een nieuwe of andere manier worden ingezet bij een ziekte waarvan nog niet alle kenmerken bekend zijn, is het belangrijk om informatie over bijwerkingen met elkaar te delen. 

Wat kunt u doen?

Deel eenvoudig informatie over opgetreden bijwerkingen met de tabel ‘COVID-19 bijwerking delen’.
Registreer bijwerkingen ook zo goed mogelijk in het EPD, het zorgdossier, van de patiënt.

 

Actuele informatie over bijwerkingen

26-06-2020 Positief advies voor markttoelating remdesivir

10-06-2020 Geen hoger risico op COVID-19 door bepaalde bloeddrukverlagers

24-04-2020 Meldingen bijwerkingen hydroxychloroquine en chloroquine bij oorspronkelijke toepassing

23-04-2020 Risico op ernstige bijwerkingen door chloroquine en hydroxychloroquine bij coronapatiënten

21-04-2020 Wees alert op hemolyse bij hydroxychloroquine en G6PD-deficiëntie

25-03-2020 Bijwerkingen van geneesmiddelen bij coronavirusinfectie (COVID-19)

20-03-2020 Coronavirusinfectie (COVID-19) tijdens de zwangerschap

19-03-2020 Paracetamol als eerste keus om koorts te onderdrukken bij COVID-19 infectie

Overzicht gemelde bijwerkingen
Het aantal gemelde (vermoede) bijwerkingen per geneesmiddel, met COVID-19 of coronavirus infectie als indicatie voor gebruik, vindt u hier.

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 29 meldingen bij chloroquine met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 42 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Bloed- en lymfestelsel  
bloedarmoede (hemolytische anemie) 1
methemoglobinemie 1
Hart  
onregelmatige hartslag 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 1
versnelde hartslag (ventriculair) 1
Huid en onderhuid  
haaruitval 1
huiduitslag 1
rode huiduitslag 1
Intoxicaties en letsels  
Contraindicated product administered 1
off-label gebruik 1
Lichaam algemeen en toedienplaatsreacties  
potentiërend geneesmiddel interactie 1
Maag- darmstelsel  
misselijkheid 12
verminderde maaglediging 1
Onderzoeken en testuitslagen  
afwijkend ECG (QT verlengd) 5
Psychisch  
abnormaal gedrag 1
depressie 1
hallucinaties 1
hypomanie 1
manie 1
psychotische stoornis 1
seksueel ongepast gedrag 1
waandenkbeelden 1
zelfmoordgedachte 1
zelfmoordpoging 1
Zenuwstelsel  
epilepsie 1
overactiviteit 1
verstoorde smaak 1
Eindtotaal 42

 

Let op! Het aantal meldingen zegt niets over de frequentie of kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Een melding is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten. Een oorzakelijk verband tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel is niet altijd zeker. In één melding kunnen meerdere geneesmiddelen en/of gemelde reacties voorkomen.

De getoonde reacties per geneesmiddel zijn een totaal overzicht van gemelde bijwerkingen bij de indicatie COVID-19 of coronavirus infectie; de meldingen zijn afkomstig van zorgverleners, patiënten en registratiehouders. Voor het tonen van de gegevens is gebruik gemaakt van Engelstalige MedDra® terminologie; met System Organ Class (SOC) voor orgaansysteem en Preferred Term (PT) voor notatie van de gemelde bijwerking.

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 5 meldingen bij hydroxychloroquine met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 7 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Hart  
hartfalen 1
Infecties en parasitaire aandoeningen  
superinfectie bacterieel 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 2
Lichaam algemeen en toedienplaatsreacties  
geen bijwerking 2
Maag- darmstelsel  
misselijkheid 1
Eindtotaal 7


Let op! Het aantal meldingen zegt niets over de frequentie of kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Een melding is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten. Een oorzakelijk verband tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel is niet altijd zeker. In één melding kunnen meerdere geneesmiddelen en/of gemelde reacties voorkomen.

De getoonde reacties per geneesmiddel zijn een totaal overzicht van gemelde bijwerkingen bij de indicatie COVID-19 of coronavirus infectie; de meldingen zijn afkomstig van zorgverleners, patiënten en registratiehouders. Voor het tonen van de gegevens is gebruik gemaakt van Engelstalige MedDra® terminologie; met System Organ Class (SOC) voor orgaansysteem en Preferred Term (PT) voor notatie van de gemelde bijwerking.

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 20 meldingen bij remdesivir met als indicatie coronavirus infectie of Covid-19, waarbij in totaal 24 vermoede bijwerkingen zijn genoemd. Remdesivir wordt experimenteel toegepast in diverse trials. In trialverband vindt ook bijwerkingenregistratie plaats.Ook was het beschikbaar in een compassionate use programma. Vanaf 26-6-2020 is het middel goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
falen van de ademhaling 3
hemothorax 1
longembolie 1
pneumothorax 1
Huid en onderhuid  
huiduitslag
2
Infecties en parasitaire aandoeningen  
onderhuids abces 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Lever en galwegen  
hepatitis
1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) 1
Nier en urinewegen  
nierfalen 2
acute kidney injury 1
Spieren, gewrichten en bindweefel  
hematoom spier 1
Testuitslagen en onderzoeken  
bloedkweek positief 1
glomerulaire filtratiesnelheid abnormaal 1
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 1
leverfunctie test verhoogd 1
verhoogde leverenzymen 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen  
koorts 1
Voeding en stofwisseling  
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) 1
Eindtotaal 24

Let op! Het aantal meldingen zegt niets over de frequentie of kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Een melding is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten. Een oorzakelijk verband tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel is niet altijd zeker. In één melding kunnen meerdere geneesmiddelen en/of gemelde reacties voorkomen.

De getoonde reacties per geneesmiddel zijn een totaal overzicht van gemelde bijwerkingen bij de indicatie COVID-19 of coronavirus infectie; de meldingen zijn afkomstig van zorgverleners, patienten en registratiehouders. Voor het tonen van de gegevens is gebruik gemaakt van Engelstalige MedDra® terminologie; met System Organ Class (SOC) voor orgaansysteem en Preferred Term (PT) voor notatie van de gemelde bijwerking.

Amoxicilline

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 1 melding bij amoxicilline met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 2 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Huid en onderhuid  
huiduitslag 1
Zenuwstelsel  
overmatige gevoeligheid 1
Eindtotaal 2

 

Apixaban

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 1 melding bij apixaban met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 6 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
falen van de ademhaling 1
Infecties en parasitaire aandoeningen  
onderhuids abces 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Nier en urinewegen  
nierfalen 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel  
hematoom spier 1
Voeding en stofwisseling  
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) 1
Eindtotaal 6

 

Azitromycine

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 3 meldingen bij azitromycine met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 5 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Maag- darmstelsel  
gezwollen tong 1
tong droog 1
tongverkleuring 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen  
geen bijwerking 2
Eindtotaal 5

 

Broomhexine

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 1 melding bij broomhexine met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 2 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Huid en onderhuid  
angio-oedeem 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Eindtotaal 2

 

Ceftriaxon

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 1 melding bij ceftriaxon met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 1 vermoede bijwerking is genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Huid en onderhuid  
rode huiduitslag 1
Eindtotaal 1

 

Icatibant

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 1 melding bij ceftriaxon met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 2 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen  
geneesmiddel effectief voor niet-geregistreerde indicatie 1
Eindtotaal 2

 

Lopinavir/ritonavir

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 2 meldingen bij Lopinavir/ritonavir met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 6 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
interstitiële longziekte 1
Hart  
onregelmatige hartslag 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 1
versnelde hartslag (ventriculair) 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen  
geneesmiddelinteractie 1
Eindtotaal 6

 

Nadroparine

Tot 29-06-2020 ontving Lareb 1 melding bij amoxicilline met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 6 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
falen van de ademhaling 1
Infecties en parasitaire aandoeningen  
onderhuids abces 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Nier en urinewegen  
nierfalen 1
Spieren, gewrichten en bindweefel  
hematoom spier 1
Voeding en stofwisseling  
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) 1
Eindtotaal 6

 

Let op! Het aantal meldingen zegt niets over de frequentie of kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Een melding is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten. Een oorzakelijk verband tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel is niet altijd zeker. In één melding kunnen meerdere geneesmiddelen en/of gemelde reacties voorkomen.

De getoonde reacties per geneesmiddel zijn een totaal overzicht van gemelde bijwerkingen bij de indicatie COVID-19 of coronavirus infectie; de meldingen zijn afkomstig van zorgverleners, patienten en registratiehouders. Voor het tonen van de gegevens is gebruik gemaakt van Engelstalige MedDra® terminologie; met System Organ Class (SOC) voor orgaansysteem en Preferred Term (PT) voor notatie van de gemelde bijwerking.

COVID-19 tijdens zwangerschap en borstvoeding
Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kunnen besmet raken met COVID-19. Informatie over de gevolgen hiervan voor moeder en kind zijn nog beperkt. De informatie die ondertussen uit onderzoek bekend is, is te vinden op de volgende twee webpagina’s.
Informatie over COVID-19 tijdens de zwangerschap.
Informatie over COVID-19 en borstvoeding.
Via beide pagina’s kan informatie gevonden worden over de geneesmiddelen die gebruikt worden bij COVID-19.


Nuttige links

Officiële productinformatie
Binnenkort verschijnt de officiële productinformatie van remdesivir (merknaam: Veklury). De huidige beschikbare informatie over remdesivir is samengevat in de Summary for compassionate use.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik brengt wekelijks een Coronanieuws uit over opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus.

Bekijk hier het laatste Coronanieuws van  26 juni met o.a. toelating remdesivir, verzamelen 30.000 kilo plasma met antistoffen, interleukine 6-remmers veelbelovend, expertpanel innovatieve behandelingen, en veel meer.
Bekijk hier alle afleveringen van het Coronanieuws.

Liverpool Drug Interactions Group
Op de website van de Liverpool Drug Interactions Group kunt u interacties met COVID-19 behandelingen raadplegen.

Artsportaal
Artsportaal structureert medische informatie en heeft voor artsen een speciaal coronaportaal met bronnen over COVID-19. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 29 juni 2020