Aa Lettergrootte
16
  • Meld hier
    een bijwerking
  • Zoek informatie over bijwerkingen
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Informatie over COVID-19

Op deze pagina geven wij actuele informatie over bijwerkingen en wat er bekend is over de veiligheid van gebruik van de middelen bij zwangerschap en borstvoeding.

Een deel van de patiënten wordt behandeld met onder andere chloroquine, hydroxychloroquine, azitromycine of remdesivir. De effecten van deze behandelingen zijn nog onduidelijk en een aantal van de patiënten ervaart ernstige bijwerkingen. Juist in een periode dat geneesmiddelen anders ingezet worden dan waarvoor ze oorspronkelijk geregistreerd zijn, is het verzamelen van actuele kennis over bijwerkingen en het delen van kennis en ervaringen van groot belang.

Wat kunt u doen?

Deel eenvoudig informatie over opgetreden bijwerkingen met de tabel ‘COVID-19 bijwerking delen’.
Registreer bijwerkingen ook zo goed mogelijk in het EPD, het zorgdossier, van de patiënt.

 

Actuele informatie over bijwerkingen
In de eerste periode werden onder andere hydroxychloroquine en chloroquine gebruikt voor de behandeling van COVID-19. De behandelrichtlijnen adviseren deze middelen nu niet meer.

Bij (hydroxy)chloroquine zijn vooral meldingen van maagdarmklachten, psychische klachten en veranderingen van het ECG (zoals verlenging van het QT-interval) gemeld.

24-04-2020 Meldingen bijwerkingen hydroxychloroquine en chloroquine bij oorspronkelijke toepassing

23-04-2020 Risico op ernstige bijwerkingen door chloroquine en hydroxychloroquine bij coronapatiënten

21-04-2020 Wees alert op hemolyse bij hydroxychloroquine en G6PD-deficiëntie

25-03-2020 Bijwerkingen van geneesmiddelen bij coronavirusinfectie (COVID-19)

20-03-2020 Coronavirusinfectie (COVID-19) tijdens de zwangerschap

19-03-2020 Paracetamol als eerste keus om koorts te onderdrukken bij COVID-19 infectie

Overzicht gemelde bijwerkingen
Het aantal gemelde (vermoede) bijwerkingen per geneesmiddel, met COVID-19 of coronavirus infectie als indicatie voor gebruik, vindt u hier.

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 30 meldingen bij chloroquine met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 47 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
interstitiële longziekte 1
Bloed- en lymfestelsel  
bloedarmoede (hemolytische anemie) 1
methemoglobinemie 1
Hart  
onregelmatige hartslag 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 1
versnelde hartslag (ventriculair) 1
Huid en onderhuid  
haaruitval 1
huiduitslag 1
rode huiduitslag 1
Intoxicaties en letsels  
Contraindicated product administered 1
off-label gebruik 2
toxiciteit voor diverse middelen 1
Lichaam algemeen en toedienplaatsreacties  
geneesmiddelinteractie 1
potentiërend geneesmiddel interactie 1
Maag- darmstelsel  
misselijkheid 12
verminderde maaglediging 1
Nier en urinewegen  
nierfunctie verminderd 1
Onderzoeken en testuitslagen  
afwijkend ECG (QT verlengd) 5
Psychisch  
abnormaal gedrag 1
depressie 1
hallucinaties 1
hypomanie 1
manie 1
psychotische stoornis 1
seksueel ongepast gedrag 1
waandenkbeelden 1
zelfmoordgedachte 1
zelfmoordpoging 1
Zenuwstelsel  
epilepsie 1
overactiviteit 1
verstoorde smaak 1
Eindtotaal 47

 

Let op! Het aantal meldingen zegt niets over de frequentie of kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Een melding is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten. Een oorzakelijk verband tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel is niet altijd zeker. In één melding kunnen meerdere geneesmiddelen en/of gemelde reacties voorkomen.

De getoonde reacties per geneesmiddel zijn een totaal overzicht van gemelde bijwerkingen bij de indicatie COVID-19 of coronavirus infectie; de meldingen zijn afkomstig van zorgverleners, patiënten en registratiehouders. Voor het tonen van de gegevens is gebruik gemaakt van Engelstalige MedDra® terminologie; met System Organ Class (SOC) voor orgaansysteem en Preferred Term (PT) voor notatie van de gemelde bijwerking.

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 5 meldingen bij hydroxychloroquine met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 7 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Hart  
hartfalen 1
Infecties en parasitaire aandoeningen  
superinfectie bacterieel 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 2
Lichaam algemeen en toedienplaatsreacties  
geen bijwerking 2
Maag- darmstelsel  
misselijkheid 1
Eindtotaal 7


Let op! Het aantal meldingen zegt niets over de frequentie of kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Een melding is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten. Een oorzakelijk verband tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel is niet altijd zeker. In één melding kunnen meerdere geneesmiddelen en/of gemelde reacties voorkomen.

De getoonde reacties per geneesmiddel zijn een totaal overzicht van gemelde bijwerkingen bij de indicatie COVID-19 of coronavirus infectie; de meldingen zijn afkomstig van zorgverleners, patiënten en registratiehouders. Voor het tonen van de gegevens is gebruik gemaakt van Engelstalige MedDra® terminologie; met System Organ Class (SOC) voor orgaansysteem en Preferred Term (PT) voor notatie van de gemelde bijwerking.

Tot 26-05-2020 ontving Lareb nog 8 meldingen bij remdesivir met als indicatie coronavirus infectie of Covid-19, waarbij in totaal 17 vermoede bijwerkingen zijn genoemd. Remdesivir wordt experimenteel toegepast in diverse trials, en in een compassionate use programma. In trialverband vindt ook bijwerkingenregistratie plaats.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
falen van de ademhaling 3
longembolie 1
Huid en onderhuid  
huiduitslag 2
Infecties en parasitaire aandoeningen  
COVID-19 1
onderhuids abces 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Lever en galwegen  
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) 1
Lichaam algemeen en toedienplaatsreacties  
koorts 1
Nier en urinewegen  
nierfalen 1
Onderzoeken en testuitslagen  
glomerulaire filtratiesnelheid abnormaal 1
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 1
verhoogde leverenzymen 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel  
hematoom spier 1
Eindtotaal 17

Let op! Het aantal meldingen zegt niets over de frequentie of kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Een melding is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten. Een oorzakelijk verband tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel is niet altijd zeker. In één melding kunnen meerdere geneesmiddelen en/of gemelde reacties voorkomen.

De getoonde reacties per geneesmiddel zijn een totaal overzicht van gemelde bijwerkingen bij de indicatie COVID-19 of coronavirus infectie; de meldingen zijn afkomstig van zorgverleners, patienten en registratiehouders. Voor het tonen van de gegevens is gebruik gemaakt van Engelstalige MedDra® terminologie; met System Organ Class (SOC) voor orgaansysteem en Preferred Term (PT) voor notatie van de gemelde bijwerking.

Amoxicilline

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 1 melding bij amoxicilline met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 2 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Huid en onderhuid  
huiduitslag 1
Zenuwstelsel  
overmatige gevoeligheid 1
Eindtotaal 2

 

Apixaban

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 1 melding bij apixaban met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 5 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
falen van de ademhaling 1
Infecties en parasitaire aandoeningen  
COVID-19 1
onderhuids abces 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel  
hematoom spier 1
Eindtotaal 5

 

Azitromycine

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 3 meldingen bij azitromycine met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 5 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / Gemelde reactie Aantal
Lichaam algemeen en toedienplaatsreacties  
geen bijwerking 2
Maag- darmstelsel  
gezwollen tong 1
tong droog 1
tongverkleuring 1
Eindtotaal 5

 

Broomhexine

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 1 melding bij broomhexine met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 2 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Huid en onderhuid  
angio-oedeem 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Eindtotaal 2

 

Ceftriaxon

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 1 melding bij ceftriaxon met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 1 vermoede bijwerking is genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Huid en onderhuid  
rode huiduitslag 1
Eindtotaal 1

 

Icatibant

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 1 melding bij ceftriaxon met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 2 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Lichaam algemeen en toedienplaatsreacties  
geneesmiddel effectief voor niet-geregistreerde indicatie 1
Eindtotaal 2

 

Lopinavir/ritonavir

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 2 meldingen bij Lopinavir/ritonavir met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 9 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
interstitiële longziekte 1
Hart  
onregelmatige hartslag 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 1
versnelde hartslag (ventriculair) 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 2
toxiciteit voor diverse middelen 1
Lichaam algemeen en toedienplaatsreacties  
geneesmiddelinteractie 1
Nier en urinewegen  
nierfunctie verminderd 1
Eindtotaal 9

 

Nadroparine

Tot 26-05-2020 ontving Lareb 1 melding bij amoxicilline met als indicatie coronavirus infectie of COVID-19, waarbij in totaal 5 vermoede bijwerkingen zijn genoemd.

Orgaansysteem / gemelde reactie Aantal
Ademhalingsstelsel en borstkas  
falen van de ademhaling 1
Infecties en parasitaire aandoeningen  
COVID-19 1
onderhuids abces 1
Intoxicaties en letsels  
off-label gebruik 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel  
hematoom spier 1
Eindtotaal 5

 

Let op! Het aantal meldingen zegt niets over de frequentie of kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Een melding is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten. Een oorzakelijk verband tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel is niet altijd zeker. In één melding kunnen meerdere geneesmiddelen en/of gemelde reacties voorkomen.

De getoonde reacties per geneesmiddel zijn een totaal overzicht van gemelde bijwerkingen bij de indicatie COVID-19 of coronavirus infectie; de meldingen zijn afkomstig van zorgverleners, patienten en registratiehouders. Voor het tonen van de gegevens is gebruik gemaakt van Engelstalige MedDra® terminologie; met System Organ Class (SOC) voor orgaansysteem en Preferred Term (PT) voor notatie van de gemelde bijwerking.

COVID-19 tijdens zwangerschap en borstvoeding
Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kunnen besmet raken met COVID-19. Informatie over de gevolgen hiervan voor moeder en kind zijn nog beperkt. De informatie die ondertussen uit onderzoek bekend is, is te vinden op de volgende twee webpagina’s.
Informatie over COVID-19 tijdens de zwangerschap.
Informatie over COVID-19 en borstvoeding.
Via beide pagina’s kan informatie gevonden worden over de geneesmiddelen die gebruikt worden bij COVID-19.


Nuttige links

Officiële productinformatie
Zie hier de officiële productinformatie van chloroquine en hydroxychloroquine.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik
Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik brengt wekelijks een Coronanieuws uit over opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus.

Bekijk hier het laatste Coronanieuws van 29 mei met aandacht voor opvallende zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirs.
Bekijk hier alle afleveringen van het Coronanieuws.

Liverpool Drug Interactions Group
Op de website van de Liverpool Drug Interactions Group kunt u interacties met COVID-19 behandelingen raadplegen.

Artsportaal
Artsportaal structureert medische informatie en heeft voor artsen een speciaal coronaportaal met bronnen over COVID-19. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 26 mei 2020