Aa Lettergrootte
16
  • Meld hier
    een bijwerking
  • Zoek informatie over bijwerkingen
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Lareb Intensive Monitoring

Bij LIM (Lareb Intensive Monitoring) wordt patiënten via meerdere online vragenlijsten gevraagd naar hun ervaring met geneesmiddelen of vaccins. Door actief ervaringen in de dagelijkse praktijk te verzamelen, komt er sneller meer inzicht in bekende bijwerkingen en herkennen we nieuwe bijwerkingen eerder. Ook wordt informatie over het beloop, risicofactoren, behandeling en de belasting van bijwerkingen verzameld. Juist aan deze informatie is in de dagelijkse praktijk behoefte. Zorgverleners en patiënten kunnen zo een betere afweging maken over de behandeling met een bepaald geneesmiddel en wat ze kunnen verwachten.