Melatonine of agomelatine tijdens de borstvoedingsperiode

Overzicht

Het is onbekend of melatonine of agomelatine tijdens de borstvoeding veilig gebruikt kunnen worden.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - agomelatine
    • - melatonine
arrow icon

Postpartum depressie
De periode na de bevalling zijn vrouwen extra gevoelig voor psy­chische stoornissen. Tussen de 10 en 15% van de vrouwen krijgt een postpartum depressie. Het gebruik van antidepressiva of andere psychofarmaca hoeft geen reden te zijn om met het geven van borstvoeding te stoppen. In de meeste groepen psychofarmaca zijn geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt.

Met alle psychofarmaca is onvoldoende ervaring opgedaan om een uitspraak te kunnen doen over de effecten op de lange termijn. Tot nu toe zijn er geen duidelijke aanwijzin­gen voor nadelige effecten bij het kind op latere leeftijd. De voorkeur gaat uit naar monotherapie in een zo laag mogelijke dosering.

Agomelatine
Agomelatine wordt gebruikt bij depressie en bipolaire stoornissen. Er zijn zeer beperkte data over agomelatine tijdens de borstvoeding. Agomelatine gaat over in de moedermelk. Het is onbekend of dit nadelige effecten voor het kind kan hebben. In een case report werd een piek in de borstvoeding gezien rond 1-2 uur na inname. Vier uur na inname werd geen agomelatine in de moedermelk meer gevonden.

Melatonine
Melatonine wordt gebruikt bij slaapstoornissen. Het is een lichaamseigen stof. Door het lichaam geproduceerd melatonine gaat over in de moedermelk. In de nacht zijn de spiegels in de moedermelk hoger dan overdag. Mogelijk is de circadiaan afgifte van melatonine in de moedermelk betrokken bij de ontwikkeling van het slaappatroon van het kind na de geboorte. Er zijn geen studies gedaan naar de effecten van het gebruik van extra melatonine tijdens de borstvoeding. Tot nu toe zijn er geen negatieve effecten gemeld bij borstvoeding.

Laatst bijgewerkt op 20-02-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.