Progestagenen (geen anticonceptie) tijdens de zwangerschap

In het kort

Dydrogesteron kan gebruikt worden in de zwangerschap. Gebruik van de andere progestagenen heeft mogelijk nadelige effecten op het ongeboren kind.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - dydrogesteron
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - lynestrenol
  • - medroxyprogesteron
  • - megestrol
  • - norethisteron
  • - progesteron
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - ulipristal

Achtergrondinformatie

Progestagenen in doseringen hoger dan in de anticonceptiepil kunnen in theorie bij gebruik na de tiende zwangerschapsweek, gerekend vanaf de laatste menstruatie, virilisatie van de vrouwelijke foetus veroorzaken. In de praktijk is alleen clitorisvergroting gezien, die meestal van voorbijgaande aard is. Vooral lynestrenol en norethisteron, progestagenen met androgene werking, kunnen dit effect hebben. Medroxyprogesteron en de overige progestagenen lijken qua structuur meer op natuurlijk progesteron. Tot nu toe zijn er bij deze middelen geen aanwijzingen voor dergelijke effecten.

Progesteron
Het is onduidelijk of het gebruik van progesteron ter voorkoming van spontane abortus of ter ondersteuning van ivf een hoger risico geeft op hypospadie. De gegevens hierover zijn tegenstrijdig.

Dydrogesteron
Dydrogesteron kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt ter ondersteuning van de luteale fase, bijvoorbeeld bij ivf of bij herhaalde miskramen. De ruime ervaring die met dit middel is opgedaan laat geen nadelige effecten zien.  

Ulipristal
Over ulipristal zijn onvoldoende gegevens bekend.

Hoge doseringen
Over de toediening van hoge doses progestagenen tijdens de zwangerschap voor de behandeling van tumoren zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk de risico's in te schatten. Bij het gebruik van hogere doseringen medroxyprogesteron worden nadelige effecten gemeld.

Laatst bijgewerkt op 24-01-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.