Remdesivir tijdens de zwangerschap

In het kort

Remdesivir is een antiviraal geneesmiddel dat gebruikt kan worden bij zeer ernstige coronavirus infectie (COVID-19) of infectie met het ebolavirus. Het is onbekend of remdesivir tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kan worden.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - remdesivir

Achtergrondinformatie

Er zijn weinig gegevens bekend over het gebruik van remdesivir tijdens de zwangerschap
De studie van Gutierrez zag onder 39 zwangeren met SARS-CoV-2 die remdesivir kregen geen aanwijzingen voor nadelige maternale en neonatale uitkomsten. Het is onbekend bij welke zwangerschapsduur deze zwangeren behandeld zijn. [1] Een overzichtsartikel beschrijft in totaal 113 zwangerschappen waarbij COVID-19 behandeld werd met remdesivir. Hierbij werden geen ernstige nadelige effecten op de neonatale uitkomsten gezien. Vaak was er sprake van combinatietherapie. De behandeling vond in alle gevallen plaats in het tweede of derde trimester. Het is het niet mogelijk om een duidelijke uitspraak te doen over de veiligheid van remdesivir tijdens de zwangerschap. [2]

Een deel van de vrouwen die behandeld waren met remdesivir kreeg transaminitis
In enkele gevallen moest de behandeling daardoor gestopt worden. Het is onduidelijk of de transaminitis werd veroorzaakt door remdesivir, mogelijk speelt de coronavirus infectie hierbij ook een rol. [1,2]

 

arrow icon
  • Gutierrez R, Mendez-Figueroa H, Biebighauser JG. Remdesivir use in pregnancy during the SARS-CoV-2 pandemic. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians. 2022-02-15;:1-7
  • Budi DS, Pratama NR, Wafa IA. Remdesivir for pregnancy: A systematic review of antiviral therapy for COVID-19. Heliyon. 2022-01-01;8(1):e08835

Laatst bijgewerkt op 11-03-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.