Lokale middelen bij aandoeningen van haar(zakjes) en de huid tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Minoxidil kan waarschijnlijk gebruikt worden op de huid tijdens de borstvoeding. Van eflornithine en ichthammol zijn geen gegevens bekend.

Let op:

  • Wordt de crème of zalf op de borst gebruikt? Maak dan het gebied rond de tepel vóór het voeden goed schoon. Zo komt het kind niet direct in contact met de crème of zalf.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - minoxidil
  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - eflornithine
    • - ichthammol

Achtergrondinformatie

Geneesmiddelopname via de huid
Bij middelen die op de huid worden gesmeerd, vindt er normaal gesproken weinig systemische opname plaats. Bij langdurig gebruik, gebruik van grote hoeveelheden, op grote huidoppervlakken of op beschadigde huid, neemt de hoeveelheid opgenomen geneesmiddel toe. Lees in dat geval, indien van toepassing, de informatie over de systemische toepassing van het betreffende middel.

Minoxidil
Over het gebruik van minoxidil op de huid tijdens de borstvoeding zijn weinig gegevens bekend. Na orale toediening is minoxidil wel in de moedermelk aangetoond. Bij gebruik op de huid vindt beperkte absorptie plaats, ongeveer 1.5%. Er is een case report bekend van een kind dat hypertrichose (overmatige haargroei) ontwikkelde toen de moeder dermaal minoxidil gebruikte (1). Toen de moeder stopte met het gebruik verdween de aandoening. Er zijn geen bloed- of melkbepalingen gedaan, het zou ook een normale tijdelijke neonatale hypertrichose geweest kunnen zijn.

Eflornithine
Over het gebruik van eflornithine tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. Eflornitine heeft een huidpenetratie van ca. 0.8%. Het is niet bekend of het overgaat in de borstvoeding.

Ichthammol
Over het gebruik van ichthammol tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. Van ichthammol (trekzalf) is niet bekend hoeveel door de huid wordt geabsorbeerd, maar dit zal waarschijnlijk laag zijn (2). Het is ook niet bekend of het kan overgaan naar de moedermelk.

 

Referenties

1.            Trüeb RM, Caballero-Uribe N. Minoxidil-induced hypertrichosis in a breastfed infant. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022;36(3):e224-e5.

2.            Hale TW. Medications & Mothers' Milk. 18 ed: Springer Publishing Company; 2019.

Laatst bijgewerkt op 17-11-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.