Lokale middelen bij schimmel van de huid tijdens de zwangerschap

In het kort

Bij plaatselijke behandeling van een schimmelinfectie op de huid tijdens de zwangerschap hebben clotrimazol en miconazol de voorkeur. Deze middelen zijn het beste zijn onderzocht. Ook terbinafine, ciclopriox, ketoconazol en sulconazol kunnen waarschijnlijk worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Over methylrosaniline is niets bekend.

Risico indeling

 • Meest veilig tooltip icon Dit geneesmiddel is -binnen deze groep- de veiligste keuze voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er is, in onderzoek of in de praktijk, geen verhoogd risico gevonden op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. Of studies tonen discrepanties, maar zijn overwegend gunstig. Het belang van behandeling zal na afweging veelal groter zijn dan het risico.
  • - clotrimazol
  • - miconazol
 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - ciclopirox
  • - ketoconazol
  • - sulconazol
  • - terbinafine
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - methylrosaniline

Achtergrondinformatie

Geneesmiddelopname via de huid is meestal laag
Bij middelen die op de huid worden gesmeerd, vindt normaal gesproken weinig systemische opname plaats. Bij beperkt gebruik wordt geen nadelig effect verwacht op de zwangerschap of op het ongeboren kind. Bij langdurig gebruik, gebruik van grote hoeveelheden, op grote huidoppervlakken of op beschadigde huid, neemt de hoeveelheid opgenomen geneesmiddel toe. Bij uitgebreid gebruik kunnen bij de moeder relevante bloedspiegels optreden. 

Clotrimazol en miconazol 
Deze middelen zijn het beste onderzocht tijdens de zwangerschap. In de studies is geen verhoogd risico gezien op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten op de zwangerschap. 

Terbinafine
In de studies die gedaan zijn met terbinafine tijdens de zwangerschap is geen verhoogd risico gezien op aangeboren afwijkingen. De resorptie via de huis is minder dan 5%. 

Ciclopirox, ketoconazol, en sulconazol
Van deze middelen zijn geen studies tijdens de zwangerschap bekend. De opname van ciclopirox en ketoconazol door de huid is gering, minder dan 5%. Een effect lijkt daardoor niet waarschijnlijk. Bij sulconazol kan meer resorptie plaatsvinden, maar dit is nog steeds beperkt, rond de 10%. 

Methylrosaniline
Er zijn geen studies bekend over het gebruik van methylrosaniline tijdens de zwangerschap. Ook is de mate van resorptie via de huid onbekend

Zie de pagina over systemische antimycotica in de zwangerschap voor de orale toepassing van miconazol, terbinafine en ketoconazol.

Laatst bijgewerkt op 20-04-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.