Glibenclamide en andere sulfonylureumderivaten bij diabetes tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Het gebruik van glibenclamide tijdens de borstvoeding is waarschijnlijk veilig. Over het gebruik van de andere orale bloedsuikerverlagende tijdens de borstvoedingsperiode zijn weinig gegevens bekend. Gebruik glimepiride liever niet tijdens de borstvoedingsperiode.

Let op
Houd rekening met het risico op hypog­lykemie bij de zuigeling.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - glibenclamide
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
  • - glimepiride
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - gliclazide
  • - tolbutamide

Achtergrondinformatie

Glibenclamide
In een onderzoek met elf vrouwen was glibenclamide na een eenmalige en na een herhaalde dosis niet meetbaar in de moedermelk. De bloedsuikerspiegels bij de zuigelingen waren normaal.

Tolbutamide
Tolbutamide gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Er is geen ervaring met het gebruik van gliclazide tijdens de borstvoedingsperiode.

Glimepiride
In dierstudies gaat glimepiride in grote hoeveelheden over in de moeder­melk. Het gebruik van glimepiride wordt daarom afgeraden tijdens de borstvoeding.

Laatst bijgewerkt op 05-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.