Lokale middelen bij psoriasis tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Deze middelen kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Vermijd bij koolteerpreparaten huid-op-huidcontact tussen moeder en kind.

Let op
Maak het gebied rond de tepel vóór het voeden schoon, als de crème of zalf op de borst wordt aangebracht.

Risico indeling

  • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
    • - calcipotriol
    • - calcitriol
    • - ditranol
    • - koolteer

Achtergrondinformatie

Geneesmiddelopname via de huid
Bij middelen die op de huid worden gesmeerd, vindt normaal gesproken weinig systemische opname plaats. Bij uitgebreid gebruik, zoals langdurig gebruik, grote hoeveelheden, op grote huidoppervlakken of op beschadigde huid, neemt de hoeveelheid opgenomen geneesmiddel toe.

Calcipotriol en calcitriol zijn synthetische vitamine-D3-derivaten. De opname via de huid is gering.

Over het gebruik van ditranol tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend. Ditranol wordt nauwelijks door de huid opgenomen.

Vanwege de mutagene en carcinogene eigenschappen van koolteer is men terughoudend met het gebruik ervan tijdens de borstvoeding. Na gebruik op de huid kan huid-op-huidcontact tussen moeder en kind tot opname in het lichaam van het kind leiden. Blootstelling van de zuigeling via de melk is echter zeer onwaarschijnlijk.

 

Laatst bijgewerkt op 16-05-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.