TNF-alfa-blokkers bij reumatische aandoeningen tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Adalimumab, certolizumab pegol, etanercept en infliximab kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan.
  • - adalimumab
  • - certolizumab pegol
  • - etanercept
  • - infliximab
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - golimumab

Achtergrondinformatie

Tot nu toe melden onderzoeken geen nadelige effecten van adalimumab, certolizumab pegol en infliximab bij gebruik tijdens de borstvoeding. De meeste ervaring is opgedaan met infliximab. Over het gebruik van golimumab tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend.

Adalimumab, certolizumab pegol, golimumab en infliximab zijn monoklonale antilichamen. Dit zijn grote moleculen, die nauwelijks overgaan in de moedermelk. Bovendien worden deze grote moleculen waarschijnlijk in het maagdarmkanaal van de zuigeling geïnactiveerd. Systemische effecten bij de neonaat door blootstelling via de borstvoeding lijken onwaarschijnlijk.

In enkele case reports zijn adalimumab en infliximab in lage concentratie aangetoond in moedermelk. In andere case reports waren adalimumab, certolizumab pegol en infliximab echter niet detecteerbaar in de moedermelk.

Het is niet bekend of het gebruik van monoklonale antilichamen langetermijneffecten heeft bij de zuigeling.

Over het gebruik van etanercept tijdens de borstvoeding zijn weinig gegevens bekend. Het middel wordt minimaal in de moedermelk uitgescheiden. De opname van etanercept uit het maagdarmkanaal is gering.

Laatst bijgewerkt op 17-03-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.