Antivirale middelen bij hepatitis C tijdens de zwangerschap

In het kort

Het is onbekend of de antivirale middelen bij hepatitis C tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kunnen worden.

Risico indeling

 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - boceprevir
  • - daclatasvir
  • - dasabuvir
  • - elbasvir
  • - glecaprevir
  • - grazoprevir
  • - ledipasvir
  • - ombitasvir
  • - paritaprevir
  • - pibrentasvir
  • - ribavirine
  • - ritonavir
  • - simeprevir
  • - sofosbuvir
  • - velpatasvir
  • - voxilaprevir

Achtergrondinformatie

Ribavirine
Ribavirine is in studies bij verschillende diersoorten teratogeen gebleken. Er werden malformaties van schedel, palatum, oog, kaak, ledematen, skelet en het maagdarmstelsel gezien. Humane gegevens over het gebruik van ribavirine tijdens de zwangerschap zijn beperkt. De gegevens  omvatten enkele case reports en de gegevens uit het zwangerschapsregister. Er zijn minder dan 20 eerste trimester blootstellingen bekend. Er werden gezonde en aangedane kinderen geboren. Bij aangedane kinderen waren deels ook andere risico factoren aanwezig (familiair, gebruik van andere medicatie). Er was geen aanwijzing voor een embryopathie of patroon. Een inschatting van het risico niet mogelijk. Een hoog percentage blootgestelde zwangerschappen werd afgebroken uit angst voor teratogeniciteit.

Ritonavir
Ritonavir wordt in combinatie met ombitasvir en paritaprevir bij hepatitis C gebruikt.  Ervaring met het gebruik van ritonavir tijdens de zwangerschap is opgebouwd bij HIV besmette zwangere vrouwen. Bij HIV is adequate behandeling van groot belang. De behandeling bestaat dan vooral uit combinatietherapie. De gegevens uit het HIV register laten in meer dan 3000 gevolgde zwangerschappen met eerste trimester blootstellingen aan ritonavir geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen zien. Een kleine cohortstudie (rond de 600 zwangerschappen) ziet mogelijk een verhoogd risico bij eerste trimester combinatietherapie waarbij additief ritonavir (als booster) is gebruikt, maar er zijn meer data nodig om hier uitsluitsel over te geven.

Overige middelen
Over het gebruik van de overige antivirale middelen bij hepatitis C zijn geen case reports of studies bekend. Een goede inschatting van het risico kan niet gemaakt worden.

Laatst bijgewerkt op 19-11-2019


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.