Ethosuximide bij epilepsie tijdens de borstvoedingsperiode

In het kort

Als de moeder ethosuximide gebruikt en borstvoeding geeft, kan de zuigeling last krijgen van sufheid, problemen met drinken en verhoogde prikkelbaarheid, vooral wanneer de moeder meerdere sederende geneesmiddelen gebruikt. Daarom wordt het geven van borstvoeding afgeraden.

Let op
Controleer de zuigeling op sufheid, problemen met drinken en verhoogde prikkelbaarheid als de moeder toch borstvoeding geeft tijdens het gebruik van ethosuximide. Staak de borstvoeding als de zuigeling deze symptomen krijgt.

Risico indeling

  • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan via de melk mogelijk nadelige effecten geven bij de zuigeling. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden. Als dat niet kan, weeg dan de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van borstvoeding voor het kind. Voer extra controles uit bij het kind of ga over op flesvoeding.
    • - ethosuximide

Achtergrondinformatie

Ethosuximide gaat in aanzienlijke hoeveelheden over in de moedermelk en heeft een lange halfwaardetijd. Dit kan leiden tot meetbare serumconcentraties bij de zuigeling. In een studie was sprake van sedatie, slecht drinken en verhoogde prikkelbaarheid bij 7 van de 12 neonaten die via de borstvoeding blootgesteld waren aan ethosuximide. In 6 van de 7 gevallen gebruikte de moeder meerdere anti-epileptica.

Achtergrondinformatie

Vrouwen met epilepsie hebben meestal al gedurende de hele zwangerschap anti-epileptica gebruikt. Als zij borstvoeding gaan geven heeft dat positieve effecten op de ontwikkeling van het kind. Borstvoeding kan mogelijk ook de intensiteit van onthoudingsverschijnselen bij de pasgeborene verminderen. Zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de borstvoeding gaat de voorkeur uit naar monotherapie. Bij gebruik van meerdere anti-epileptica wordt het geven van borstvoeding afgeraden. Bij verschillende combinaties van anti-epileptica zijn nadelige effecten op de zuigeling gemeld, waaronder braken, sedatie, verhoogde prikkelbaarheid en een verminderde zuigreflex.

Laatst bijgewerkt op 27-10-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.