Ademhalingsproblemen behandeling casirivimab/imdevimab bij corona


28-02-2022

  • Bijwerkingencentrum Lareb ontving twaalf meldingen van ademhalingsproblemen of klachten van benauwdheid bij behandeling met casirivimab/imdevimab (Ronapreve). De klachten ontstonden enkele uren na start van de behandeling.

    Casirivimab/imdevimab is onlangs goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Het wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met COVID-19 met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte.

    De achteruitgang van de longfunctie bij de patiënten kan ook te maken hebben met het verslechteren van COVID-19. In sommige gevallen kunnen ook andere onderliggende aandoeningen een rol hebben gespeeld. Bij een aantal patiënten hebben de ademhalingsproblemen geleid tot ziekenhuisopname of opname op de intensive care. Twee patiënten zijn uiteindelijk overleden.

    Lareb heeft het CBG geïnformeerd over de meldingen. Dat deze meldingen worden gezien ná toedienen wil nog niet zeggen dat ademhalingsproblemen ook een bijwerking zijn bij dit middel. Wel houdt het beoordelingscomité van EMA, waar CBG namens Nederland in zit, alle meldingen van ademhalingsproblemen goed in de gaten.

    Bekijk hier het overzicht van de meldingen (in het Engels).