Meldingen bijwerkingen vaccinaties RVP en Griep (2016/2017)


19-07-2017

 • Bijwerkingencentrum Lareb ontving vorig jaar 1.482 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Na de griepvaccinaties zijn 257 meldingen ontvangen. Naar aanleiding van de meldingen van beide vaccinatieprogramma’s zijn geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden.

  Meldingen
  In 2016 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 1.482 meldingen met 3.665 mogelijke bijwerkingen van vaccins toegediend in het kader van het RVP. Na de griepvaccinaties werden 257 meldingen van 672 mogelijke bijwerkingen ontvangen. Daarnaast nam een groep die de griepvaccinatie ontving deel aan een Lareb Intensive Monitoring (LIM). LIM is een online onderzoek waarbij informatie verzameld wordt over eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel of vaccin. In totaal meldden 602 patiënten zich aan voor dit onderzoek en rapporteerden zij 350 mogelijke bijwerkingen.

  Melders
  Van de meldingen van RVP-vaccinaties was 78% afkomstig van ouders of de gevaccineerde zelf, en 22% van zorgverleners. Bij de griepvaccinaties komt net als eerdere jaren het overgrote deel van de meldingen van de gevaccineerden zelf (83%). Het aantal meldingen na een RVP-vaccinatie is vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal meldingen na griepvaccinatie is licht gedaald, namelijk met 9%. Het is van belang te realiseren dat het aantal meldingen niet kan worden gezien als maat voor het voorkomen van bijwerkingen. Het meldgedrag wordt namelijk beïnvloed door allerlei factoren, zoals media-aandacht en voorlichtingsactiviteiten.

  Gemelde bijwerkingen
  De gemelde bijwerkingen van vaccins die binnen het RVP werden toegediend, zijn met name bekende bijwerkingen van deze vaccins zoals koorts, een ontstekingsreactie op de injectieplaats en huilen.

  Bekijk de rapportage van Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2016.

  Bij veel meldingen na de griepvaccinaties in het seizoen 2016/2017 gaat het ook om bekende bijwerkingen van deze vaccins, zoals een ontsteking op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn en koorts.

  Bekijk de rapportage Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinatie 2016/2017.