Monitoring bijwerkingen griepvaccin seizoen 2014-2015


13-08-2015

  • Ieder seizoen volgt Bijwerkingencentrum Lareb het optreden en beloop van bijwerkingen na de griepvaccinatie via Lareb Intensive Monitoring (LIM). Deze monitoring geeft inzicht in hoe vaak, bij wie en na hoeveel tijd bijwerkingen optreden en hoe lang deze aanhouden. Ook geeft het inzicht in hoe hinderlijk de bijwerking wordt ervaren.

    In 2014 zijn er 85 zorgregistratiehuisartsen van NIVEL bereid geweest om patiënten na de griepvaccinatie uit te nodigen om deel te nemen aan de monitoring. 1.401 gevaccineerden hebben zich vervolgens aangemeld. Zij ontvingen op drie verschillende momenten na vaccinatie een online vragenlijst over het wel of niet optreden van bijwerkingen. Ruim 90% van de deelnemers vulde de eerste vragenlijst in en 78% alle vragenlijsten.

    Het merendeel van de gevaccineerden gaf aan geen bijwerkingen te hebben ervaren na de griepvaccinatie. 437 deelnemers rapporteerden wel één of meerdere bijwerkingen. De resultaten van de monitoring zijn volgens het patroon van bijwerkingen zoals verwacht bij een griepvaccin.

    Pijn op de injectieplaats werd 44 keer genoemd. Ook werden vaak doorgegeven spierpijn (148), hoofdpijn (117) en koorts (44). Het meest werd een reactie op de injectieplaats (185) gemeld. Om een beter beeld te krijgen van deze bijwerking werden bij het invullen van een lokale reactie aanvullende vragen gesteld. Meestal betrof het een lokale ontsteking, met roodheid, zwelling, pijn en soms ook jeuk. Twaalf keer werd bleek dat de zwelling erg uitgebreid was (rondom de arm en/of over een gewricht heen), ofwel een Extensive Limb Swelling (ELS). Deze reactie kan eruitzien als een medische cellulitis (huidinfectie), maar blijkt meestal na enkele dagen tot ongeveer een week zonder behandeling over te gaan. Daarnaast hadden sommige patiënten pijn in de gehele arm (met of zonder zwelling en of roodheid) waardoor zij zich enigszins, in enkele gevallen ernstig, beperkt voelden bij bepaalde dagelijkse activiteiten. Opvallend was dat 26 van de 180 deelnemers met een lokale ontstekingsreactie aangaven dat de pijn in de arm voor een verstoorde nachtrust zorgde.

    In 2012 stelde Lareb in haar signalering dat Extensive Limb Swelling (ELS) een bijwerking is die kan optreden na de griepvaccinatie. Tot op heden is het nog niet opgenomen in de bijsluiters.