Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ERWINASE (ASPARAGINASE)

Poeder injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ERWINASE (ASPARAGINASE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XX02 ASPARAGINASE Injectie, Injectie/infuus
L01XX02 ERWINASE (ASPARAGINASE) Poeder injectievloeistof
L01XX02 PARONAL (ASPARAGINASE) Injectie
L01XX02 SPECTRILA (ASPARAGINASE) Poeder voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-3-2021.


ASPARAGINASE

Aantal meldingen 3
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
3
(100%)
0
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Huid- en onderhuid : 1
galbulten : 1
Maag-darmstelsel : 2
alvleesklierontsteking : 1
buikpijn : 1
Psychisch : 1
verwarde toestand : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
malaise : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verhoogde triglyceriden : 1
Zenuwstelsel : 1
toeval (convulsie) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ASPARAGINASE

Aantal meldingen 9.711
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.428
(35%)
4.905
(51%)
1.378
(14%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
146
(2%)
3.675
(38%)
2.917
(30%)
2.719
(28%)
254
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.016
Bloed- en lymfestelsel : 1.032
Bloedvaten : 1.044
Chirurgische en medische verrichtingen : 49
Congenitale en genetische afwijkingen : 54
Endocrien syteem : 30
Hart : 381
Huid- en onderhuid : 1.994
Immuunsysteem : 1.559
Infecties en parasitaire aandoeningen : 892
Intoxicaties en letsels : 222
Lever en galwegen : 591
Maag-darmstelsel : 1.882
Neoplasmata : 229
Nier en urinewegen : 215
Oog : 181
Oor en evenwichtsorgaan : 24
Product aanlegenheden : 5
Psychisch : 166
Sociale omstandigheden : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 367
Testuitslagen en onderzoeken : 1.082
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.740
Voeding en stofwisseling : 742
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
Zenuwstelsel : 1.239
Zwangerschap en perinatale periode : 14
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XX01 AMSACRINE Infuus
2 L01XX01 AMSIDINE (AMSACRINE) Oplossing voor infuus
3 L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE Capsule
4 L01XX05 SIKLOS (HYDROXYCARBAMIDE) Tablet
5 L01XX08 PENTOSTATINE Overige toedieningsvormen
6 L01XX11 ESTRACYT (ESTRAMUSTINE) Capsule
7 L01XX23 LYSODREN (MITOTAAN) Tablet
8 L01XX24 ONCASPAR (PEGASPARGASE) Poeder voor injectie/infuus
9 L01XX24 PEGASPARGASE Injectie/infuus
10 L01XX27 ARSEENTRIOXIDE Infuus
11 L01XX27 TRISENOX (ARSEENTRIOXIDE) Oplossing voor infuus
12 L01XX35 ANAGRELIDE Capsule
13 L01XX35 XAGRID (ANAGRELIDE) Capsule
14 L01XX41 ERIBULINE Injectie/infuus
15 L01XX41 HALAVEN (ERIBULINE) Injectievloeistof
16 L01XX44 AFLIBERCEPT Infuus
17 L01XX44 ZALTRAP (AFLIBERCEPT) Oplossing voor infuus
18 L01XX51 IMLYGIC (TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC) Injectievloeistof
19 L01XX51 TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC Injectie
20 L01XX52 VENCLYXTO (VENETOCLAX) Tablet
21 L01XX70 YESCARTA (AXICABTAGEN CILOLEUCEL) Oplossing voor infuus
22 L01XX71 KYMRIAH (TISAGENLECLEUCEL) Oplossing voor infuus