Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL

Systeem vaginaal gebruik

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G02BB01 ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL Systeem vaginaal gebruik
G02BB01 NUVARING (ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL) Systeem vaginaal gebruik

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


VAGINALE RING MET PROGESTAGEEN EN OESTROGEEN

Aantal meldingen 427
Ernstig 143
Geslacht
Man
Vrouw
4
(1%)
423
(99%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 51
bloedneus : 1
kortademigheid : 3
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 41
longinfarct : 5
Bloedvaten : 51
aderontsteking (tromboflebitis) : 3
arteriële occlusieve ziekte : 1
arteriële trombose : 1
bekkenvene trombose : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
trombose : 20
trombose ader : 18
veneuze aandoening : 1
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
beenamputatie : 1
Hart : 15
hartfalen acuut : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 10
ontsteking hartzakje : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Ventricular enlargement : 1
Huid- en onderhuid : 54
acne : 4
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
eczeem : 3
galbulten : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 5
Jeuk : 8
lichen sclerosus : 2
nachtzweten : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 5
overmatige afscheiding van talg : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
zwangerschapsmasker : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 30
bekkenontstekingsziekte : 1
blaasontsteking : 9
Candida-infectie : 1
cellulitis : 1
infectie : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
schimmelinfectie : 2
urineweginfectie : 1
vaginale infectie : 3
vulvovaginale candidiasis : 4
vulvovaginale mycotische infectie : 5
Intoxicaties en letsels : 14
blootstelling via moedermelk : 1
implantatie complicatie : 13
Lever en galwegen : 1
galstenen : 1
Maag-darmstelsel : 46
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
braken : 5
buikklachten : 3
buikpijn : 7
diarree : 4
droge mond : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 1
onregelmatigheid in stoelgang : 1
opgezette buik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaandoening : 1
ziekte van Crohn : 1
Neoplasmata : 4
borstfibroadenoom : 2
goedaardig klierweefselgezwel van de lever (leveradenoom) : 1
goedaardig spiergezwel van de baarmoeder ( leiomyoom) : 1
Nier en urinewegen : 2
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 6
afsluiting netvliesader : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
traanproductie afgenomen : 1
trombose slagader netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
ooraandoening : 1
Product aanlegenheden : 5
hulpmiddelenbreuk : 1
hulpmiddelenuitstoting : 2
product coatingaangelegenheid : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 85
abnormaal orgasme : 1
angst : 3
depressie : 3
depressieve stemming : 22
emotionele labiliteit : 5
libidoverlies : 4
Lusteloos : 2
onrust : 2
paniekaanval : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 3
psychische stoornis : 3
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 3
stemming veranderd : 4
stemmingswisselingen : 7
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 13
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
fibromyalgie : 1
pijn in arm of been : 4
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 4
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 14
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 56
Complication associated with device : 5
cyste : 1
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
huilen : 1
koorts : 4
malaise : 4
oedeem : 1
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 16
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 7
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
lactose-intolerantie : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 97
aandoening van vulva : 11
borstaandoening : 2
borstcyste : 1
borsthyperplasie : 1
borstpijn : 6
borstvergroting : 1
borstvoeding verminderd : 1
cervicale dysplasie : 1
coïtale bloeding : 1
cyste eierstok : 1
Female reproductive tract disorder : 1
genitaal ongemak : 1
genitale uitslag : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 5
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 11
onttrekkingsbloeding : 2
peniel erytheem : 1
penis branderig gevoel : 1
penisaandoening : 1
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 7
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 3
premenstrueel syndroom : 1
uterusontsteking : 1
vaginale afscheiding : 9
vaginale bloeding : 4
vaginale droogheid : 5
verlate menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 2
vulvovaginale pruritus : 3
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 80
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 2
Cerebral venous sinus thrombosis : 4
cerebrale ischemie : 1
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
gevoelsverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
herseninfarct : 4
hoofdpijn : 28
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 5
migraine : 16
migraine met voortekenen (aura) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 55
onbedoelde zwangerschap : 37
spontane miskraam : 1
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 14
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VAGINALE RING MET PROGESTAGEEN EN OESTROGEEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.