Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PROMOCARD (ISOSORBIDEMONONITRAAT)

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROMOCARD (ISOSORBIDEMONONITRAAT) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C01DA14 ISOSORBIDEMONONITRAAT Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
C01DA14 MONO-CEDOCARD (ISOSORBIDEMONONITRAAT) Capsule met gereguleerde afgifte
C01DA14 PROMOCARD (ISOSORBIDEMONONITRAAT) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


ISOSORBIDEMONONITRAAT

Aantal meldingen 266
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
143
(54%)
123
(46%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
hik : 2
hoesten : 4
kortademigheid : 5
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 10
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 13
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 49
angio-oedeem : 3
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 1
haaruitval : 9
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidkloven : 2
huiduitslag : 3
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 1
kippenvel : 1
overmatig zweten : 4
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
faryngitis : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 2
overdosis : 1
val : 1
Maag-darmstelsel : 65
abnormale ontlasting : 1
braakneiging : 1
braken : 7
buikpijn : 8
diarree : 7
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 25
obstipatie, verstopping : 1
slikken pijnlijk : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 2
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verstopping : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfalen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 19
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 3
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 4
doofheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 20
abnormale dromen : 1
agressie : 3
depressie : 1
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
rusteloosheid : 1
Speech sound disorder : 1
verwarde toestand : 2
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 44
fibromyalgie : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 5
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 6
spieraandoening : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 6
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 4
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 53
geneesmiddelentolerantie verhoogd : 1
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 6
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 5
oedeem : 2
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 9
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
jicht : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 162
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 3
duizeligheid : 21
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 103
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
migraine : 4
niet kunnen ruiken : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ISOSORBIDEMONONITRAAT

Aantal meldingen 13.126
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.673
(51%)
6.073
(46%)
380
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
45
(0%)
1.797
(14%)
8.277
(63%)
2.766
(21%)
241
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 731
Bloed- en lymfestelsel : 84
Bloedvaten : 1.347
Chirurgische en medische verrichtingen : 48
Congenitale en genetische afwijkingen : 6
Endocrien syteem : 11
Hart : 1.451
Huid- en onderhuid : 1.326
Immuunsysteem : 334
Infecties en parasitaire aandoeningen : 131
Intoxicaties en letsels : 471
Lever en galwegen : 78
Maag-darmstelsel : 2.286
Neoplasmata : 31
Nier en urinewegen : 185
Oog : 343
Oor en evenwichtsorgaan : 191
Product aanlegenheden : 386
Psychisch : 533
Sociale omstandigheden : 16
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 488
Testuitslagen en onderzoeken : 662
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.286
Voeding en stofwisseling : 194
Voortplantingsstelsel en borsten : 54
Zenuwstelsel : 7.454
Zwangerschap en perinatale periode : 20
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C01DA02 DEPONIT T (NITROGLYCERINE) Pleister
2 C01DA02 MINITRAN (NITROGLYCERINE) Pleister
3 C01DA02 NITRO POHL (NITROGLYCERINE) Infusievloeistof
4 C01DA02 NITROGLYCERINE Infusievloeistof, Infuus, Pleister, Spray
5 C01DA02 NITROLINGUAL (NITROGLYCERINE) Spray
6 C01DA02 TRANSIDERM-NITRO (NITROGLYCERINE) Pleister
7 C01DA08 CEDOCARD (ISOSORBIDEDINITRAAT) Oplossing voor infuus
8 C01DA08 ISORDIL (ISOSORBIDEDINITRAAT) Tablet
9 C01DA08 ISOSORBIDEDINITRAAT Infuus, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte