ACCOFIL (FILGRASTIM)

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ACCOFIL (FILGRASTIM) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


FILGRASTIM

Aantal meldingen 18
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
7
(39%)
11
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 1
milthemorragie : 1
Bloedvaten : 2
Bloeduitstorting : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Hart : 1
hartstilstand : 1
Huid- en onderhuid : 3
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische shock : 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
sepsis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
miltruptuur : 1
Maag-darmstelsel : 3
diarree : 1
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
tandmisvorming : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
botpijn : 2
Gewrichtsontsteking : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
troponine verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
multi-orgaanfalen : 1
pijn in de borstkas : 1
Voeding en stofwisseling : 1
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
Zenuwstelsel : 1
Polyneuropathie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FILGRASTIM

Aantal meldingen 14.132
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.626
(54%)
5.008
(35%)
1.498
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
55
(0%)
7.285
(52%)
2.407
(17%)
4.165
(29%)
220
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.588
Bloed- en lymfestelsel : 2.197
Bloedvaten : 820
Chirurgische en medische verrichtingen : 349
Congenitale en genetische afwijkingen : 63
Endocrien syteem : 44
Hart : 643
Huid- en onderhuid : 1.740
Immuunsysteem : 518
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.613
Intoxicaties en letsels : 1.580
Lever en galwegen : 213
Maag-darmstelsel : 1.889
Neoplasmata : 723
Nier en urinewegen : 372
Oog : 217
Oor en evenwichtsorgaan : 64
Product aanlegenheden : 113
Psychisch : 373
Sociale omstandigheden : 53
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.008
Testuitslagen en onderzoeken : 1.774
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.944
Voeding en stofwisseling : 554
Voortplantingsstelsel en borsten : 116
Zenuwstelsel : 1.562
Zwangerschap en perinatale periode : 109
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L03AA03 MOLGRAMOSTIM Overige toedieningsvormen
2 L03AA10 GRANOCYTE (LENOGRASTIM) Injectie
3 L03AA10 LENOGRASTIM Injectie, Injectie/infuus
4 L03AA13 FULPHILA (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
5 L03AA13 NEULASTA (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
6 L03AA13 PEGFILGRASTIM Injectie
7 L03AA13 PELGRAZ (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
8 L03AA13 PELMEG (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
9 L03AA13 ZIEXTENZO (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
10 L03AA14 LIPEGFILGRASTIM Injectie
11 L03AA14 LONQUEX (LIPEGFILGRASTIM) Injectievloeistof