ALLERFRE (LORATADINE)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALLERFRE (LORATADINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AX13 ALLERFRE (LORATADINE) Tablet
R06AX13 BOOTS PHARMACEUTICALS (LORATADINE) Tablet
R06AX13 CLARITINE (LORATADINE) Stroop, Tablet
R06AX13 HOOIKOORTSTABLET LORATADINE HTP (LORATADINE) Tablet
R06AX13 IDYL (LORATADINE) Tablet
R06AX13 LIVSANE (LORATADINE) Tablet
R06AX13 LORATADINE Filmomhulde tablet, Smelttablet, Stroop, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Meyboom R.H.B. Loratadine and granulocytopenia. WHO Signal 1998 may:4-5
2 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
3 Cuppers, B. Zwangere kan gerust antihistaminicum slikken; Voorkeur voor loratadine en cetirizine PW 2012 147(14):34-36
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Loratadine, desloratadine and convulsions 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-12-2019.


LORATADINE

Aantal meldingen 184
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
62
(34%)
122
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
bloedneus : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 1
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 2
Bloedvaten : 2
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 20
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartkloppingen : 11
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 27
angio-oedeem : 2
galbulten : 3
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 4
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 3
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
infectie parasitair : 1
schimmelinfectie : 1
Lever en galwegen : 3
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
hepatocellulair letsel : 1
hyperbilirubinemie, neonataal : 1
Maag-darmstelsel : 51
boeren : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 9
diarree : 5
droge mond : 8
lipzwelling : 1
maagklachten : 3
maagontsteking : 1
misselijkheid : 10
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 2
tongaandoening : 1
Nier en urinewegen : 3
bedplassen : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 6
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
ooraandoening : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 30
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
agressie : 1
angst : 2
Apathisch : 1
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
het uitblijven van een orgasme : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 5
onttrekkingssyndroom : 1
paniekreactie : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 4
stoornis in de lichaamsbeleving (BDD) : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 4
hartfrequentie verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 2
lichaamszwakte : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 14
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 4
honger : 1
toegenomen eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstpijn : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
pijn scrotum : 1
vaginale droogheid : 1
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 71
aandachtstoornis : 1
aura : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 10
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 19
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 3
overactiviteit : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 14
slaperigheid pasgeborene : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 2
tongverlamming : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 2
borstvoeding verminderd : 1
premature baby : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LORATADINE

Aantal meldingen 31.378
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.365
(55%)
10.820
(34%)
3.193
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
66
(0%)
24.650
(79%)
3.015
(10%)
2.832
(9%)
815
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.160
Bloed- en lymfestelsel : 119
Bloedvaten : 494
Chirurgische en medische verrichtingen : 70
Congenitale en genetische afwijkingen : 79
Endocrien syteem : 29
Hart : 1.271
Huid- en onderhuid : 2.609
Immuunsysteem : 870
Infecties en parasitaire aandoeningen : 374
Intoxicaties en letsels : 8.099
Lever en galwegen : 239
Maag-darmstelsel : 3.205
Neoplasmata : 38
Nier en urinewegen : 371
Oog : 976
Oor en evenwichtsorgaan : 285
Product aanlegenheden : 589
Psychisch : 2.118
Sociale omstandigheden : 97
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 609
Testuitslagen en onderzoeken : 1.125
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.098
Voeding en stofwisseling : 336
Voortplantingsstelsel en borsten : 214
Zenuwstelsel : 5.241
Zwangerschap en perinatale periode : 67
Vergelijkbare geneesmiddelen