ANASTROZOL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ANASTROZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02BG03 ANASTROZOL Tablet
L02BG03 ARIMIDEX (ANASTROZOL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


ANASTROZOL

Aantal meldingen 225
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
1
(0%)
224
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 7
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloed- en lymfestelsel : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 17
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
longembolie : 2
opvlieger : 6
overmatig blozen : 4
trombose : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
Addison, ziekte van : 1
overmatig haargroei : 1
Hart : 9
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
hartkloppingen : 2
microvasculaire kransslagaderaandoening : 1
perifeer oedeem : 4
Huid- en onderhuid : 56
angio-oedeem : 2
droge huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 5
haaruitval : 9
huidaandoening : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelloslating : 1
nagelongemak : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 2
roodheid : 4
tongoedeem : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
ontsteking oogleden : 1
urineweginfectie : 2
Intoxicaties en letsels : 5
blaar : 2
gewrichtsontwrichting : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
Mallet finger : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 51
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 2
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
colitis ulcerosa : 1
diarree : 4
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 14
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 2
tandaandoening : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 2
tongaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Neoplasmata : 1
papilloom : 1
Nier en urinewegen : 3
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 22
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
bijziendheid : 1
droog oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 3
loslating van het netvlies : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 2
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
scleritis : 1
traanproductie verhoogd : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Psychisch : 32
agressie : 1
angst : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 6
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
libidoverlies : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 4
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 4
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 98
afwijking bot (exostose) : 1
botpijn : 6
Dupuytren-contractuur : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 35
gewrichtsstijfheid : 4
gewrichtszwelling : 1
osteoporose : 4
pees pijn : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 14
spierspasmen : 3
spierzwakte : 3
tenosynovitis : 1
trigger finger of hokkende vinger : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 14
bloeddruk verhoogd : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 3
leverfunctietests abnormaal : 1
tumor-markertest : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 58
abnormale smaak van product : 1
Complication associated with device : 1
geneesmiddelinteractie : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
het koud hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 6
malaise : 5
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 15
pijn : 4
pijn in de borstkas : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 5
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
menopauze : 1
symptomen overgang : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 3
vaginale droogheid : 2
Zenuwstelsel : 50
ataxie : 1
branderig gevoel : 1
carpaal tunnel syndroom : 2
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 7
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 9
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 3
spierstijfheid : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 6
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ANASTROZOL

Aantal meldingen 14.282
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.601
(95%)
251
(2%)
430
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
71
(0%)
9.322
(65%)
570
(4%)
3.950
(28%)
369
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.304
Bloed- en lymfestelsel : 381
Bloedvaten : 1.763
Chirurgische en medische verrichtingen : 275
Congenitale en genetische afwijkingen : 23
Endocrien syteem : 123
Hart : 567
Huid- en onderhuid : 2.504
Immuunsysteem : 228
Infecties en parasitaire aandoeningen : 841
Intoxicaties en letsels : 1.587
Lever en galwegen : 274
Maag-darmstelsel : 2.416
Neoplasmata : 1.791
Nier en urinewegen : 351
Oog : 859
Oor en evenwichtsorgaan : 256
Product aanlegenheden : 215
Psychisch : 1.637
Sociale omstandigheden : 169
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.851
Testuitslagen en onderzoeken : 2.067
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.379
Voeding en stofwisseling : 699
Voortplantingsstelsel en borsten : 718
Zenuwstelsel : 2.963
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDE Overige toedieningsvormen
2 L02BG04 FEMARA (LETROZOL) Omhulde tablet
3 L02BG04 LETROMAN (LETROZOL) Omhulde tablet
4 L02BG04 LETROZOL Omhulde tablet
5 L02BG06 AROMASIN (EXEMESTAAN) Omhulde tablet
6 L02BG06 EXEMESTAAN Omhulde tablet