ARAVA (LEFLUNOMIDE)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ARAVA (LEFLUNOMIDE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Passier J.L.M. Leflunomide - Ischaemic necrosis of the fingertips WHO Signal 2002 March:25-26
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


LEFLUNOMIDE

Aantal meldingen 318
Ernstig 60
Geslacht
Man
Vrouw
82
(26%)
236
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 30
hoesten : 2
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 15
longfibrose : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 1
luchtwegaandoening : 2
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 3
pulmonale arteriële hypertensie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 17
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
eosinofilie : 2
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
Bloedvaten : 26
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
Bloeduitstorting : 1
hemorragie wond : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
maligne hypertensie : 2
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 17
Hart : 12
hartfalen : 2
hartkloppingen : 4
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
perifeer oedeem : 2
Huid- en onderhuid : 86
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 4
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) : 1
galbulten : 1
gegeneraliseerd erytheem : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 19
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 6
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 3
pustuleuze rash : 1
roodheid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 3
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
abces : 1
bacteriële longontsteking : 1
bronchitis : 1
gordelroos : 1
hepatitis C : 1
infectie : 1
infectie van het oor : 1
longontsteking : 4
necrotiserende streptokokkenfasciïtis : 1
neus-keelontsteking : 1
orale candida infectie : 1
sepsis : 3
streptokokken toxische shock syndroom : 1
streptokokkeninfectie : 1
virale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 14
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 5
hepatocellulair letsel : 2
leverfalen : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 139
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 4
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 6
buikklachten : 14
buikpijn : 7
diarree : 61
droge mond : 3
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 23
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
pancreatitisrecidivering : 1
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tanden bros : 1
tongontsteking : 2
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
acute myeloïde leukemie : 1
borstkanker : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
vaak plassen : 2
Oog : 16
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
icterus van het oog : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
ulceratieve keratitis : 2
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 23
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 4
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
onrust : 1
onttrekkingssyndroom : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
botaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 2
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 20
bloeddruk verhoogd : 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
echografische scan abnormaal : 1
gewicht verlaagd : 6
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 53
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 22
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
griepachtige verschijnselen : 2
koorts : 4
loopstoornis : 1
malaise : 4
ontsteking : 1
onverwacht effect : 4
slijmvliesonsteking : 2
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 15
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag cholesterolgehalte (hypocholesterolemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 8
xanthelasma : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
impotentie : 2
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 66
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 8
dwarslaesie : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 15
meningitis eosinofiel : 1
migraine : 1
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 4
Polyneuropathie : 5
presyncope : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 4
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 2
verlamming van de Radialiszenuw in de arm : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEFLUNOMIDE

Aantal meldingen 22.867
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.316
(71%)
4.805
(21%)
1.746
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
110
(0%)
12.186
(53%)
1.452
(6%)
7.761
(34%)
1.358
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.290
Bloed- en lymfestelsel : 1.743
Bloedvaten : 1.160
Chirurgische en medische verrichtingen : 269
Congenitale en genetische afwijkingen : 92
Endocrien syteem : 83
Hart : 813
Huid- en onderhuid : 4.235
Immuunsysteem : 1.424
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.221
Intoxicaties en letsels : 1.373
Lever en galwegen : 1.281
Maag-darmstelsel : 4.983
Neoplasmata : 632
Nier en urinewegen : 641
Oog : 542
Oor en evenwichtsorgaan : 208
Product aanlegenheden : 87
Psychisch : 773
Sociale omstandigheden : 229
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.202
Testuitslagen en onderzoeken : 3.533
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.508
Voeding en stofwisseling : 801
Voortplantingsstelsel en borsten : 185
Zenuwstelsel : 2.854
Zwangerschap en perinatale periode : 214
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA24 ABATACEPT Infuus
2 L04AA24 ABATACEPT Infuus, Injectie
3 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
4 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
5 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
6 L04AA28 BELATACEPT Infuus
7 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
8 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Infuus
9 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
10 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
11 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
12 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
13 L04AA01 CICLOSPORINE Overige toedieningsvormen
14 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
15 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
16 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Infuus
17 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Poeder voor infuus
18 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
19 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
20 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
21 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Infuus
22 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
23 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
24 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
25 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
26 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
27 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Capsule, Infuus, Maagsapresistente tablet, Poeder voor infuus
28 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Capsule, Maagsapresistente tablet, Poeder voor infuus
29 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Maagsapresistente tablet
30 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
31 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Tablet
32 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
33 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
34 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Infuus
35 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
36 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
37 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
38 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
39 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Infuus, Injectie
40 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
41 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
42 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
43 L04AA10 SIROLIMUS Drank
44 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Infuus
45 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
46 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
47 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
48 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
49 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Infuus
50 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Oplossing voor infuus
51 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
52 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Tablet