BETAFERON (INTERFERON BETA 1B)

Poeder injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BETAFERON (INTERFERON BETA 1B) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L03AB08 BETAFERON (INTERFERON BETA 1B) Poeder injectievloeistof
L03AB08 BETAFERON (INTERFERON BETA) Injectie
L03AB08 INTERFERON BETA Injectie
L03AB08 INTERFERON BETA 1B Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-11-2019.


INTERFERON BETA 1B

Aantal meldingen 29
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
5
(17%)
24
(83%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 1
trombotische microangiopathie : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 2
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartspieraandoening : 1
Huid- en onderhuid : 3
haaruitval : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
livedo reticularis : 1
Immuunsysteem : 1
amyloïdose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 3
tandaandoening : 2
verval van tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
Psychisch : 6
angst : 1
depressie : 2
dissociatieve stoornis : 1
paniekaanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
osteoporose : 1
slijmbeursonsteking : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
high density lipoproteïne verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
gevoel abnormaal : 1
koorts : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
reactie op de injectieplaats : 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 2
weefselschade op injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
toegenomen eetlust : 1
Zenuwstelsel : 3
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
migraine : 1
tintelingen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INTERFERON BETA 1B

Aantal meldingen 41.868
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.881
(74%)
9.918
(24%)
1.069
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
280
(1%)
18.867
(45%)
2.649
(6%)
19.561
(47%)
511
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.756
Bloed- en lymfestelsel : 762
Bloedvaten : 1.270
Chirurgische en medische verrichtingen : 765
Congenitale en genetische afwijkingen : 105
Endocrien syteem : 312
Hart : 1.277
Huid- en onderhuid : 3.261
Immuunsysteem : 551
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.157
Intoxicaties en letsels : 4.320
Lever en galwegen : 690
Maag-darmstelsel : 3.132
Neoplasmata : 985
Nier en urinewegen : 1.081
Oog : 1.603
Oor en evenwichtsorgaan : 367
Product aanlegenheden : 469
Psychisch : 3.810
Sociale omstandigheden : 255
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.121
Testuitslagen en onderzoeken : 3.790
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 27.021
Voeding en stofwisseling : 816
Voortplantingsstelsel en borsten : 463
Zenuwstelsel : 12.170
Zwangerschap en perinatale periode : 328
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L03AB07 AVONEX (INTERFERON BETA 1A) Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof
2 L03AB07 AVONEX (INTERFERON BETA) Injectie
3 L03AB03 IMMUKINE (INTERFERON GAMMA 1B) Injectie, Injectievloeistof
4 L03AB05 INTERFERON ALFA Injectie
5 L03AB04 INTERFERON ALFA 2A Injectie
6 L03AB05 INTERFERON ALFA 2B Injectie, Injectie / infuus
7 L03AB09 INTERFERON ALFACON 1 Overige toedieningsvormen
8 L03AB07 INTERFERON BETA 1A BIOGEN IDEC Injectie
9 L03AB07 INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO Injectie
10 L03AB07 INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO Injectie
11 L03AB03 INTERFERON GAMMA 1B Injectie
12 L03AB05 INTRONA (INTERFERON ALFA 2B) Injectie / infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
13 L03AB05 INTRONA (INTERFERON ALFA) Injectie
14 L03AB11 PEGASYS (PEGINTERFERON ALFA 2A) Injectie, Injectievloeistof
15 L03AB10 PEGINTERFERON ALFA Injectie
16 L03AB11 PEGINTERFERON ALFA 2A Injectie
17 L03AB10 PEGINTERFERON ALFA 2B Injectie
18 L03AB10 PEGINTRON (PEGINTERFERON ALFA 2B) Injectie, Poeder injectievloeistof
19 L03AB10 PEGINTRON (PEGINTERFERON ALFA) Injectie
20 L03AB13 PLEGRIDY (PEGINTERFERON BETA 1A BIOGEN IDEC) Injectievloeistof
21 L03AB13 PLEGRIDY (PEGINTERFERON BETA 1A) Injectie
22 L03AB07 REBIF (INTERFERON BETA 1A MERCK SERONO) Injectie, Injectievloeistof
23 L03AB04 ROFERON-A (INTERFERON ALFA 2A) Injectie, Injectievloeistof