CAPTOPRIL

Drank, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CAPTOPRIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel van F.P.A.M., Grootheest van A.C. ACE remmers en hallucinaties GeBu 2006 40(12):141-142
2 Zweers, P.G.M.A. ACE-inhibitors and flushing GeBu 2011 45(11):130-131
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-7-2019.


CAPTOPRIL

Aantal meldingen 306
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
147
(48%)
159
(52%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 56
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 49
kortademigheid : 3
sputum toegenomen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 10
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 3
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
Hart : 13
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartkloppingen : 6
perifeer oedeem : 2
snel hartritme : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 122
abnormale verhoorning van de huid : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 31
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 6
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 7
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 16
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 1
oedeem mond : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 2
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 4
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 7
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
tongoedeem : 4
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blootstelling via moedermelk : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht toxisch : 2
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 55
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
boeren : 2
buikpijn : 8
diarree : 3
droge mond : 4
gezwollen tong : 1
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
leukemie (Chronisch myeloide leukemie) : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 2
bloed in de urine : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
Oog : 5
accomodatiestoornis ooglens : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogaandoening : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 15
abnormale dromen : 1
agressie : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
verminderd libido : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
artrose : 1
gewrichtspijn : 5
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 1
pijn : 5
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
borstpijn : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 1
Zenuwstelsel : 78
carpaal tunnel syndroom : 1
duizeligheid : 16
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 18
niet kunnen ruiken : 2
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 13
stemstoornis : 3
tintelingen : 10
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CAPTOPRIL

Aantal meldingen 27.259
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.228
(52%)
11.193
(41%)
1.838
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
398
(1%)
9.182
(34%)
3.179
(12%)
10.035
(37%)
4.465
(16%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.298
Bloed- en lymfestelsel : 1.473
Bloedvaten : 2.291
Chirurgische en medische verrichtingen : 16
Congenitale en genetische afwijkingen : 38
Endocrien syteem : 43
Hart : 1.233
Huid- en onderhuid : 6.301
Immuunsysteem : 287
Infecties en parasitaire aandoeningen : 539
Intoxicaties en letsels : 200
Lever en galwegen : 620
Maag-darmstelsel : 3.450
Neoplasmata : 59
Nier en urinewegen : 1.772
Oog : 535
Oor en evenwichtsorgaan : 196
Product aanlegenheden : 35
Psychisch : 1.021
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 569
Testuitslagen en onderzoeken : 980
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.993
Voeding en stofwisseling : 1.070
Voortplantingsstelsel en borsten : 340
Zenuwstelsel : 4.652
Zwangerschap en perinatale periode : 21
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Tablet
2 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
3 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
4 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
5 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
6 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
7 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
8 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
9 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
10 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
11 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
12 C09AA08 VASCASE () Tablet
13 C09AA09 FOSINOPRIL Capsule, Tablet
14 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
15 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
16 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet