CARBAMAZEPINE

Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CARBAMAZEPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AF01 CARBAMAZEPINE Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
N03AF01 TEGRETOL (CARBAMAZEPINE) Drank (suspensie), Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
6 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
7 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-1-2020.


CARBAMAZEPINE

Aantal meldingen 652
Ernstig 164
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
271
(42%)
376
(58%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 21
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 4
kortademigheid : 6
longbloeding : 1
longfibrose : 1
longvliesontsteking : 1
orofaryngeale pijn : 4
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 33
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hypochrome anemie) : 2
eosinofilie : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
leukocytose : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 9
trombocytopenie, neonataal : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 4
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 19
aderontsteking : 1
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 4
trombose : 4
trombose ader : 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 5
overmatig haargroei : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 16
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 6
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 215
acne : 1
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 5
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 10
gegeneraliseerd erytheem : 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 11
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 15
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 6
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 47
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 3
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 8
Meerdere blauwe plekken : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 7
pruritus gegeneraliseerd : 2
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 4
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 10
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 8
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 8
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 21
anafylactische reactie : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
overgevoeligheid : 17
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
caries tanden : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
faryngitis : 3
longsepsis : 1
orale candida infectie : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blaar : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 1
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 4
Lever en galwegen : 16
afwijkende leverfunctie : 7
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 129
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 14
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 8
chronische ontsteking alvleesklier : 2
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 13
droge mond : 7
groei van het tandvlees : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lipblaar : 1
losse tand : 1
maag verwijding : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 30
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 8
ontsteking tandvlees : 3
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 3
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 3
myelodysplastisch syndroom : 1
pseudolymfoom : 2
Nier en urinewegen : 16
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 36
accomodatiestoornis ooglens : 3
dubbelzien : 11
gezichtsvermogen afgenomen : 8
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogpijn : 1
retinavene occlusie : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 17
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorpruritus : 1
oorsuizen : 10
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 57
achtervolgingswaan : 1
agressie : 3
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 3
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
fobie : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 3
huilen : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 1
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stemmingsstoornis : 1
tandenknarsen : 1
tic : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 4
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30
gewrichtspijn : 5
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
osteoporose : 3
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 6
spierspasmen : 4
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 37
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
CSV test abnormaal : 1
enzymafwijkingen : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 7
gewicht verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
natrium bloed verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 8
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
versnelde boedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 176
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 42
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 3
koorts : 25
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 6
oedeem : 3
onverwacht effect : 33
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
val : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 27
verslechtering van de aandoening : 3
zich dronken voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 27
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hyper-HDL-cholesterolemie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 12
porfyrie acuut : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 3
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 1
genitaal oedeem : 1
impotentie : 3
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
tepelpijn : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
Zenuwstelsel : 275
aandachtstoornis : 10
afwijkend coördinatievermogen : 3
ataxie : 9
aura : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 3
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 48
dyskinesie : 4
epilepsie : 17
evenwichtsstoornis : 5
flauwvallen : 1
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 25
kaakklem : 1
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
multiple system atrophy : 1
oculogyrische crisis : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 2
partieel insult : 1
petit mal epilepsie : 3
praten in slaap : 1
presyncope : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 28
smaakverlies : 3
spierspasmen : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 4
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 4
toeval (convulsie) : 33
trilling/beving (tremor) : 5
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 5
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CARBAMAZEPINE

Aantal meldingen 62.926
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
33.135
(53%)
26.301
(42%)
3.490
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.090
(2%)
18.790
(30%)
16.296
(26%)
23.510
(37%)
3.240
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.233
Bloed- en lymfestelsel : 5.889
Bloedvaten : 1.551
Chirurgische en medische verrichtingen : 332
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.065
Endocrien syteem : 682
Hart : 1.683
Huid- en onderhuid : 23.063
Immuunsysteem : 1.652
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.678
Intoxicaties en letsels : 4.490
Lever en galwegen : 3.495
Maag-darmstelsel : 7.077
Neoplasmata : 423
Nier en urinewegen : 1.323
Oog : 2.448
Oor en evenwichtsorgaan : 1.032
Product aanlegenheden : 652
Psychisch : 5.402
Sociale omstandigheden : 175
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.085
Testuitslagen en onderzoeken : 6.466
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.664
Voeding en stofwisseling : 3.840
Voortplantingsstelsel en borsten : 788
Zenuwstelsel : 16.186
Zwangerschap en perinatale periode : 792
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AF02 OXCARBAZEPINE Filmomhulde tablet
2 N03AF02 TRILEPTAL (OXCARBAZEPINE) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet
3 N03AF03 INOVELON (RUFINAMIDE) Drank (suspensie), Tablet