CELEBREX (CELECOXIB)

Capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CELEBREX (CELECOXIB) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AH01 CELEBREX (CELECOXIB) Capsule
M01AH01 CELECOXIB Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-7-2019.


CELECOXIB

Aantal meldingen 321
Ernstig 65
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
92
(29%)
227
(71%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
astma : 1
bloedneus : 3
Faryngeale zwelling : 2
geeuwen : 1
hoesten : 4
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 13
loopneus : 1
neusverstopping : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
pneumothorax : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 20
bleekheid : 4
Bloeduitstorting : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
longembolie : 3
Spataderen : 1
vaatontsteking : 4
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 2
Hart : 43
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
geleidingsstoornis : 1
hartaandoening : 1
hartinfarct : 2
hartinfarct : 7
hartkloppingen : 11
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
iets vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (1e graads AV blok) : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 7
Prinzmetal-angina : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 122
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 6
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 9
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 4
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 28
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 3
nagelloslating : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 2
overmatig zweten : 6
papel : 2
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
rash gegeneraliseerd : 4
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 11
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
zwelling aangezicht : 2
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
faryngitis : 2
neus-keelontsteking : 1
nierbekkenontsteking (pyelitis) : 1
Varicella zoster virus infection : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
onderhuidse bloeding : 1
voetbreuk : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 2
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 70
aambeien : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 3
diarree : 6
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 2
maagklachten : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 4
tandpijn : 2
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 3
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 13
Acute kidney injury : 1
nierfunctie verminderd : 3
nierkoliek : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
pijnklachten urethra : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
vocht vasthouden : 3
Oog : 24
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 9
lichtschuwheid : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 2
oogoedeem : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
retinavene occlusie : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 3
vaataandoening netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 12
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 2
oorpruritus : 1
oorsuizen : 5
oorzwelling : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 40
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
achtervolgingswaan : 1
angst : 7
depressie : 4
depressieve stemming : 4
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
ijlen : 1
manie : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 1
paniekreactie : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 4
stemmingsstoornis : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 34
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 7
spierspasmen : 8
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 10
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 49
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 2
malaise : 7
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
slijmvlies pijn : 1
Slijmvliesaandoening : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
vermoeidheid : 6
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
genitale uitslag : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
vaginale bloeding : 1
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 85
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 3
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 15
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 3
hoofdpijn : 12
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 6
smaakverlies : 2
stemstoornis : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 5
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 5
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 2
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CELECOXIB

Aantal meldingen 74.603
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
46.820
(63%)
22.841
(31%)
4.942
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
523
(1%)
48.249
(65%)
11.618
(16%)
9.671
(13%)
4.542
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.076
Bloed- en lymfestelsel : 1.645
Bloedvaten : 4.776
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.052
Congenitale en genetische afwijkingen : 85
Endocrien syteem : 176
Hart : 10.958
Huid- en onderhuid : 15.305
Immuunsysteem : 4.720
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.897
Intoxicaties en letsels : 4.226
Lever en galwegen : 1.196
Maag-darmstelsel : 16.593
Neoplasmata : 856
Nier en urinewegen : 3.420
Oog : 2.110
Oor en evenwichtsorgaan : 938
Product aanlegenheden : 630
Psychisch : 4.374
Sociale omstandigheden : 567
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.619
Testuitslagen en onderzoeken : 5.565
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.580
Voeding en stofwisseling : 2.098
Voortplantingsstelsel en borsten : 615
Zenuwstelsel : 12.737
Zwangerschap en perinatale periode : 51
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AH02 ROFECOXIB Overige toedieningsvormen
2 M01AH03 VALDECOXIB Overige toedieningsvormen
3 M01AH04 DYNASTAT (PARECOXIB) Injectie
4 M01AH05 ARCOXIA (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
5 M01AH05 AUXIB (ETORICOXIB) Filmomhulde tablet
6 M01AH05 ETORICOXIB Filmomhulde tablet