CIQORIN (CICLOSPORINE)

Capsule, zacht

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CIQORIN (CICLOSPORINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AD01 CICLOSPORINE Capsule, Drank, Infuus, Zacht
L04AD01 CIQORIN (CICLOSPORINE) Capsule, Zacht
L04AD01 NEORAL (CICLOSPORINE) Capsule, Drank, Zacht
L04AD01 SANDIMMUNE (CICLOSPORINE) Infuus, Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcar J.J. Virale myocarditis met fatale afloop tijdens gebruik van ciclosporine GeBu 2000 34(6):72
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ciclosporin and posterior reversible encephalopathy syndrome 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


CICLOSPORINE

Aantal meldingen 150
Ernstig 34
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
66
(44%)
83
(55%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 6
orofaryngeale pijn : 1
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
Bloedarmoede : 2
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
spontaan hematoom : 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 13
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 7
Endocrien syteem : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 5
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartkloppingen : 1
ontsteking hartzakje : 1
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 36
acne : 1
brandend gevoel van de huid : 2
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 6
huidgeur afwijkend : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
kneuzing : 1
overmatig haargroei : 7
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 3
ooginfectie : 1
tuberculose : 1
Intoxicaties en letsels : 3
ototoxiciteit : 1
periorbitale bloeding : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 22
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 2
braken : 2
buikpijn : 3
diarree : 2
groei van het tandvlees : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
regurgitatie : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 4
Burkitt lymfoom : 1
cyste : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 2
Nier en urinewegen : 10
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 6
vaak plassen : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 7
blindheid : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogbloeding : 1
staar : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorpijn : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 6
angst : 1
Apathisch : 1
nachtmerrie : 1
verwarde toestand : 2
voortijdige ejaculatie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 4
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
spierhypertrofie : 1
spierontsteking : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verhoogd : 1
INR verlaagd : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 2
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35
Adverse food reaction : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
hyperplasie : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 2
malaise : 3
oedeem : 2
onverwacht effect : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
productverpakking kwestie : 1
vermoeidheid : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling (granuloom) : 1
Voeding en stofwisseling : 9
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
aandoening van vulva : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 36
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
cerebellair syndroom : 1
duizeligheid : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hoofdpijn : 7
overmatige gevoeligheid : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CICLOSPORINE

Aantal meldingen 49.646
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.635
(52%)
20.468
(41%)
3.543
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
245
(0%)
24.208
(49%)
7.939
(16%)
16.204
(33%)
1.050
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.369
Bloed- en lymfestelsel : 3.355
Bloedvaten : 2.797
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.012
Congenitale en genetische afwijkingen : 234
Endocrien syteem : 219
Hart : 1.560
Huid- en onderhuid : 4.795
Immuunsysteem : 3.773
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9.183
Intoxicaties en letsels : 7.197
Lever en galwegen : 1.646
Maag-darmstelsel : 5.544
Neoplasmata : 3.888
Nier en urinewegen : 5.719
Oog : 10.003
Oor en evenwichtsorgaan : 422
Product aanlegenheden : 1.204
Psychisch : 1.574
Sociale omstandigheden : 98
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.762
Testuitslagen en onderzoeken : 6.019
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.624
Voeding en stofwisseling : 2.034
Voortplantingsstelsel en borsten : 375
Zenuwstelsel : 6.479
Zwangerschap en perinatale periode : 437
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AD02 ADPORT (TACROLIMUS) Capsule
2 L04AD02 ADVAGRAF (TACROLIMUS) Capsule met gereguleerde afgifte
3 L04AD02 ENVARSUS (TACROLIMUS) Tablet met gereguleerde afgifte
4 L04AD02 MODIGRAF (TACROLIMUS) Zakje (granulaat), Zakje voor orale suspensie
5 L04AD02 PROGRAFT (TACROLIMUS) Capsule, Infuus, Oplossing voor infuus
6 L04AD02 TACNI (TACROLIMUS) Capsule
7 L04AD02 TACROLIMUS Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie), Infuus, Tablet met gereguleerde afgifte, Zakje voor orale suspensie