CLONIDINE

Drank, Infusievloeistof, Infuus, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLONIDINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C02AC01 CATAPRESAN (CLONIDINE) Injectie, Injectievloeistof
C02AC01 CLONIDINE Drank, Infusievloeistof, Infuus, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clonidine and weight gain 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-12-2019.


CLONIDINE

Aantal meldingen 30
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
12
(40%)
18
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
bloedneus : 1
Bloedvaten : 3
bleekheid : 1
lage bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
trage hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 4
galbulten : 1
haaruitval : 1
Jeuk : 1
reactie op zonlicht : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Maag-darmstelsel : 7
droge mond : 3
hik : 1
maagklachten : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
Nier en urinewegen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
Oog : 2
droog oog : 1
jeuk aan oog : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 8
abnormale dromen : 1
emotionele armoede : 1
ijlen : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
slaapstoornis : 1
somnabulisme : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
spier ongemak : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
het koud hebben : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
vermoeidheid : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 12
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 2
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 2
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLONIDINE

Aantal meldingen 14.571
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.611
(52%)
5.483
(38%)
1.477
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
18
(0%)
10.733
(74%)
586
(4%)
2.751
(19%)
483
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.005
Bloed- en lymfestelsel : 180
Bloedvaten : 2.392
Chirurgische en medische verrichtingen : 110
Congenitale en genetische afwijkingen : 48
Endocrien syteem : 55
Hart : 1.557
Huid- en onderhuid : 2.530
Immuunsysteem : 421
Infecties en parasitaire aandoeningen : 476
Intoxicaties en letsels : 2.154
Lever en galwegen : 125
Maag-darmstelsel : 1.806
Neoplasmata : 158
Nier en urinewegen : 429
Oog : 512
Oor en evenwichtsorgaan : 146
Product aanlegenheden : 785
Psychisch : 2.517
Sociale omstandigheden : 122
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 742
Testuitslagen en onderzoeken : 1.765
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.613
Voeding en stofwisseling : 503
Voortplantingsstelsel en borsten : 226
Zenuwstelsel : 3.770
Zwangerschap en perinatale periode : 53
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C02AC02 GUANFACINE Tablet met gereguleerde afgifte
2 C02AC02 INTUNIV (GUANFACINE) Tablet met gereguleerde afgifte
3 C02AC05 MOXONIDINE Tablet