CLOPIDOGREL

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLOPIDOGREL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
B01AC04 VATOUD () Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Molen-Eijgenraam van der M., Heeringa M. Bloedingen als belangrijkste complicatie. Bijwerkingen van trombocytenaggregatieremmers. PW 2001 136(1):30-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clopidogrel en trombotische trombocytopenische purpura 2000
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


CLOPIDOGREL

Aantal meldingen 716
Ernstig 130
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
391
(55%)
324
(45%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 72
ademnood : 1
ademstilstand : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 16
bronchospasme : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
hoesten : 11
kortademigheid : 21
kortademigheid bij inspanning : 4
loopneus : 1
neusontsteking : 1
neusverstopping : 1
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 5
piepen : 1
productieve hoest : 2
Bloed- en lymfestelsel : 36
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 5
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 2
micro-angiopathische hemolytische anemie : 1
pancytopenie : 4
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 15
toename aantal witte bloedcellen (neutrofilie) : 1
trombocytopenische purpura : 2
trombotische microangiopathie : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
Bloedvaten : 69
angiopathie : 1
bleekheid : 1
Bloeding : 8
Bloeduitstorting : 33
hemorragie wond : 1
hersenbloeding : 4
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 5
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 1
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 4
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
cerebrospinaal vocht lek : 1
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 28
aandoening van de kransslagader van het hart : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 13
perifeer oedeem : 9
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 264
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 13
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 5
eczeem : 6
Enkelvoudige blauwe plek : 4
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 23
haaruitval : 4
huidaandoening : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 2
huidstructuur abnormaal : 1
huiduitslag : 33
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 3
huiduitslag met blaasjes : 3
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 56
jeukende huiduitslag : 13
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 10
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
oedeem mond : 1
onprettig aanvoelende huid : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 12
palmerytheem : 1
pijn aan de huid : 1
pruritus gegeneraliseerd : 6
psoriasis : 2
puntbloedingen : 2
rash gegeneraliseerd : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 10
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 5
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
vlekkerige huiduitslag : 3
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 3
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blaar : 5
bloedblaar : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
branderig gevoel slokdarm : 1
occlusie van hulpmiddel : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 12
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
auto-immuunhepatitis : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
leverfalen : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 210
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 4
alvleesklierontsteking : 2
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloedbraken : 2
bloeding divertikel : 1
bloeding in slokdarm : 2
bloeding van de endeldarm : 4
braken : 11
branderige tong : 1
buikbloeding : 6
buikklachten : 6
buikpijn : 8
colitis microscopisch : 1
diarree : 22
droge mond : 6
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 1
lipaandoening : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 9
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 11
maagontsteking : 1
maagzweer met bloeding : 1
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 19
mondaandoening : 1
mondbloeding : 2
obstipatie, verstopping : 7
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 6
ontsteking tandvlees : 3
onwelriekende adem : 5
opgezette buik : 5
pijn in de bovenbuik : 12
pijn in de mond : 1
slokdarm ongemak : 1
tandpijn : 1
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 2
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 1
verandering in het speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 10
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 2
maagkanker : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 15
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 3
hemolytisch uremisch syndroom : 2
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 36
asthenopie : 1
bloeding in het oogwit : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 6
glasvochtbloeding : 1
glasvochttroebelingen : 1
loslating van het netvlies : 2
oogaandoening : 1
oogbloeding : 7
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
periorbitale zwelling : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 20
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorsuizen : 13
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 45
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 3
depressie : 3
depressieve stemming : 4
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 7
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 90
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 17
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 2
pees pijn : 1
perifere zwelling : 3
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
Spierpijn : 26
spierspasmen : 12
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 32
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 6
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 171
abnormale smaak van product : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 23
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 5
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 11
lichaamszwakte : 5
malaise : 10
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 42
pijn : 4
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
productgeur abnormaal : 1
secretie uitscheiding : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
val : 1
vermoeidheid : 31
verslechtering van de aandoening : 3
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 17
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
aandoening van vulva : 1
bloed in het sperma : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
toegenomen erectie : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 183
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 37
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 26
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 8
smaakverlies : 19
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 4
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 18
tintelingen mond : 5
titubatie van hoofd : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 18
volledige verlamming : 1
zenuwpijn : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOPIDOGREL

Aantal meldingen 62.838
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.647
(38%)
34.218
(54%)
4.973
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
319
(1%)
24.652
(39%)
12.802
(20%)
23.444
(37%)
1.621
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.469
Bloed- en lymfestelsel : 6.887
Bloedvaten : 7.195
Chirurgische en medische verrichtingen : 679
Congenitale en genetische afwijkingen : 190
Endocrien syteem : 84
Hart : 4.487
Huid- en onderhuid : 9.640
Immuunsysteem : 950
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.611
Intoxicaties en letsels : 7.898
Lever en galwegen : 1.050
Maag-darmstelsel : 20.459
Neoplasmata : 727
Nier en urinewegen : 2.988
Oog : 1.878
Oor en evenwichtsorgaan : 518
Product aanlegenheden : 977
Psychisch : 1.916
Sociale omstandigheden : 285
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.893
Testuitslagen en onderzoeken : 4.869
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.079
Voeding en stofwisseling : 1.218
Voortplantingsstelsel en borsten : 560
Zenuwstelsel : 10.934
Zwangerschap en perinatale periode : 39
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
2 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet, Zetpil
3 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
4 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
5 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
6 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
7 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie), Tablet
8 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte, Injectievloeistof
9 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
10 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
11 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
12 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)
13 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
14 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
15 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
16 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
17 B01AC11 ILOPROST Infuus, Oplossing voor infuus
18 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof
19 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
20 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
21 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
22 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
23 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
24 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
25 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
26 B01AC22 PRASUGREL Tablet
27 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet
28 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
29 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
30 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
31 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
32 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
33 B01AC56 AXANUM () Capsule