CYTARABINE

Infuus, Injectie, Injectie / infuus, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Oplossing voor injectie/infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CYTARABINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC01 ALEXAN (CYTARABINE) Infuus, Injectie
L01BC01 CYTARABINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Oplossing voor injectie/infuus
L01BC01 DEPOCYTE (CYTARABINE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-12-2019.


CYTARABINE

Aantal meldingen 24
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
14
(58%)
10
(42%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Hart : 2
hartspieraandoening : 1
ontsteking hartzakje : 1
Huid- en onderhuid : 10
hand-voet syndroom : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
ruggenmergletsel : 1
Lever en galwegen : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 6
bloederige diarree : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagklachten : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
tandmisvorming : 1
Nier en urinewegen : 1
urine-incontinentie : 1
Psychisch : 1
ijlen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
bloed magnesium verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3
koorts : 1
malaise : 1
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Zenuwstelsel : 9
arachnoïditis : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 1
hydrocefalus : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
toeval (convulsie) : 1
toxische encefalopathie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CYTARABINE

Aantal meldingen 29.618
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.848
(40%)
15.051
(51%)
2.719
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
103
(0%)
11.156
(38%)
10.223
(35%)
7.583
(26%)
553
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.227
Bloed- en lymfestelsel : 10.517
Bloedvaten : 1.999
Chirurgische en medische verrichtingen : 356
Congenitale en genetische afwijkingen : 199
Endocrien syteem : 91
Hart : 1.968
Huid- en onderhuid : 3.367
Immuunsysteem : 528
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6.344
Intoxicaties en letsels : 1.466
Lever en galwegen : 1.474
Maag-darmstelsel : 5.174
Neoplasmata : 1.792
Nier en urinewegen : 1.479
Oog : 644
Oor en evenwichtsorgaan : 124
Product aanlegenheden : 18
Psychisch : 757
Sociale omstandigheden : 74
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 963
Testuitslagen en onderzoeken : 3.946
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.017
Voeding en stofwisseling : 1.737
Voortplantingsstelsel en borsten : 120
Zenuwstelsel : 4.334
Zwangerschap en perinatale periode : 100
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BC02 EFUDIX (FLUOROURACIL) Creme
2 L01BC02 FLUOROURACIL Creme, Injectie, Injectie/infuus, Injectievloeistof
3 L01BC05 GEMALATA (GEMCITABINE) Infuus
4 L01BC05 GEMCIRENA (GEMCITABINE) Infuus
5 L01BC05 GEMCITABINE Infusievloeistof, Infuus, Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus
6 L01BC05 GEMZAR (GEMCITABINE) Infuus
7 L01BC06 CAPECITABINE Filmomhulde tablet
8 L01BC06 XELODA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet
9 L01BC07 AZACITIDINE Injectie
10 L01BC07 VIDAZA (AZACITIDINE) Injectie, Poeder voor injectie
11 L01BC08 DACOGEN (DECITABINE) Infuus, Poeder voor infuus
12 L01BC08 DECITABINE Infuus
13 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL) Capsule
14 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/OTERACIL/GIMERACIL) Capsule
15 L01BC53 UFT () Capsule
16 L01BC59 LONSURF (TRIFLURIDINE/TIPIRACIL) Tablet