DEXTROMETHORFAN

Drank

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEXTROMETHORFAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R05DA09 BISOLTUSSIN () Stroop
R05DA09 DARO (DEXTROMETHORFAN) Capsule met gereguleerde afgifte
R05DA09 DEXTROMETHORFAN Drank
R05DA09 PECTOFREE () Stroop, Zuigtablet
R05DA09 VICKS () Stroop, Zuigtablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Puijenbroek van E.P., Veld in 't B.A. Neuropsychiatrische verschijnselen bij gebruik van dextromethorfan GeBu 1998 32(1):11
2 Puijenbroek van E.P. Potentieel misbruik van dextromethorfan bevattende geneesmiddelen GeBu 2005 39(12):142-143
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Neuropsychiatric side effects associated with dextromethorphan 2005
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-2-2020.


DEXTROMETHORFAN

Aantal meldingen 79
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
21
(27%)
58
(73%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
hyperventilatie : 1
snelle ademhaling : 1
verslikken : 1
Bloedvaten : 4
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 11
hartkloppingen : 7
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 12
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
overmatig zweten : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
Intoxicaties en letsels : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Maag-darmstelsel : 20
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 2
diarree : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 8
Nier en urinewegen : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 9
dubbelzien : 1
oogaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 7
Psychisch : 37
achtervolgingswaan : 1
angst : 4
depressie : 1
Derealisatie : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 3
nachtmerrie : 1
onrust : 3
paniekreactie : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
uitgelaten stemming : 7
verwarde toestand : 5
waandenkbeelden : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
foetale hartfrequentie : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
malaise : 2
oedeem : 1
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 1
zich dronken voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 1
type 1 diabetes mellitus : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 51
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 14
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 4
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaperigheid : 3
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 1
tintelingen mond : 1
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale hypokinesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEXTROMETHORFAN

Aantal meldingen 9.645
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.871
(51%)
3.876
(40%)
898
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
31
(0%)
5.068
(53%)
2.487
(26%)
2.006
(21%)
53
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 788
Bloed- en lymfestelsel : 36
Bloedvaten : 216
Chirurgische en medische verrichtingen : 31
Congenitale en genetische afwijkingen : 5
Endocrien syteem : 4
Hart : 513
Huid- en onderhuid : 1.910
Immuunsysteem : 318
Infecties en parasitaire aandoeningen : 156
Intoxicaties en letsels : 2.209
Lever en galwegen : 51
Maag-darmstelsel : 1.644
Neoplasmata : 3
Nier en urinewegen : 81
Oog : 584
Oor en evenwichtsorgaan : 134
Product aanlegenheden : 88
Psychisch : 1.921
Sociale omstandigheden : 80
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 181
Testuitslagen en onderzoeken : 351
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.975
Voeding en stofwisseling : 130
Voortplantingsstelsel en borsten : 26
Zenuwstelsel : 2.210
Zwangerschap en perinatale periode : 5
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R05DA03 HYDROCODON Overige toedieningsvormen
2 R05DA04 CODEINE Tablet
3 R05DA04 NATTERMAN (CODEINE) Stroop
4 R05DA07 BISOLNEX (NOSCAPINE) Stroop
5 R05DA07 BOOTS PHARMACEUTICALS (NOSCAPINE) Stroop
6 R05DA07 FLUITUSSIN (NOSCAPINE) Tablet
7 R05DA07 HOESTDRANK (NOSCAPINE) Stroop
8 R05DA07 LIVSANE (NOSCAPINE) Stroop
9 R05DA07 NATTERMAN NOSCASAN (NOSCAPINE) Stroop
10 R05DA07 NOSCAPECT (NOSCAPINE) Tablet
11 R05DA07 NOSCAPINE Stroop, Tablet
12 R05DA07 OTRIVIN NOSCAPINE (NOSCAPINE) Stroop
13 R05DA07 VICKS (NOSCAPINE) Stroop
14 R05DA20 COMBINATIEPREPARATEN (OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN) Overige toedieningsvormen