DICLOABAK (DICLOFENAC)

Oogdruppels

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DICLOABAK (DICLOFENAC) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01BC03 DICLOABAK (DICLOFENAC) Oogdruppels
S01BC03 NACLOF (DICLOFENAC) Oogdruppels

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


DICLOFENAC

Aantal meldingen 18
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
6
(33%)
12
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
bloedneus : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 4
eczeem : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
rode huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
bronchitis : 1
Intoxicaties en letsels : 1
branderig gevoel oog : 1
Maag-darmstelsel : 3
misselijkheid : 1
tandpijn : 1
verandering in het speeksel : 1
Nier en urinewegen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 2
allergische oogontsteking : 1
beschadiging van het hoornvlies van het oog : 1
Psychisch : 1
depressie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
botpijn : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2
gelokaliseerd oedeem : 1
malaise : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Zenuwstelsel : 2
hoofdpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DICLOFENAC

Aantal meldingen 115.785
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
65.899
(57%)
45.425
(39%)
4.461
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.445
(1%)
22.651
(20%)
50.751
(44%)
37.451
(32%)
3.487
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.331
Bloed- en lymfestelsel : 2.926
Bloedvaten : 4.377
Chirurgische en medische verrichtingen : 434
Congenitale en genetische afwijkingen : 176
Endocrien syteem : 80
Hart : 2.897
Huid- en onderhuid : 41.742
Immuunsysteem : 7.972
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.498
Intoxicaties en letsels : 9.405
Lever en galwegen : 2.655
Maag-darmstelsel : 25.905
Neoplasmata : 331
Nier en urinewegen : 4.353
Oog : 11.669
Oor en evenwichtsorgaan : 1.014
Product aanlegenheden : 872
Psychisch : 2.953
Sociale omstandigheden : 172
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.384
Testuitslagen en onderzoeken : 4.371
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.301
Voeding en stofwisseling : 1.594
Voortplantingsstelsel en borsten : 545
Zenuwstelsel : 9.737
Zwangerschap en perinatale periode : 149
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01BC01 INDOCOLLYRE (INDOMETACINE) Oogdruppels
2 S01BC01 INDOMETACINE Oogdruppels
3 S01BC05 ACULAR (KETOROLAC) Oogdruppels
4 S01BC10 NEVANAC (NEPAFENAC) Oogdruppels
5 S01BC11 YELLOX (BROOMFENAC) Oogdruppels