DICLOFENAC/MISOPROSTOL

Tablet met gereguleerde afgifte

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DICLOFENAC/MISOPROSTOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AB55 ARTHROTEC (DICLOFENAC/MISOPROSTOL) Tablet met gereguleerde afgifte
M01AB55 DICLOFENAC/MISOPROSTOL Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Härmark L. Geen Arthrotec (diclofenac/misoprostol) in de zwangerschap GeBu 2006 40(11):127-128
5 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
6 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


DICLOFENAC, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 391
Ernstig 65
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
120
(31%)
270
(69%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
bloedneus : 5
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 8
onsteking van het neusslijmvlies : 3
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
pancytopenie : 1
Bloedvaten : 5
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 1
vaatspasme : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
hulpmiddelenuitstoting : 1
Endocrien syteem : 1
overmatig haargroei : 1
Hart : 15
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 5
Huid- en onderhuid : 66
angio-oedeem : 7
eczeem : 2
galbulten : 12
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 4
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 8
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 3
oedeem mond : 2
overmatig zweten : 5
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
vervellen : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 18
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 10
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
faryngitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 225
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 17
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 4
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 2
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige ontlasting : 5
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 5
braakneiging : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikbloeding : 5
buikklachten : 8
buikpijn : 28
darm-perforatie : 2
diarree : 40
diverticulitis : 1
droge mond : 3
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 5
maagperforatie : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 32
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 16
pijn in de onderbuik : 2
tongblaren : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vermindering tandvlees : 1
winderigheid : 7
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 16
Acute kidney injury : 4
bedplassen : 1
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 16
droog oog : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochttroebelingen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogaandoening : 1
rood oog : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 36
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 2
angst : 4
Apathisch : 2
depressie : 2
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 5
nachtmerrie : 3
onrust : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 2
seksuele opwindingsstoornis : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 2
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 3
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 1
spierspasmen : 3
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 9
afwijkend ECG (ST-segment depressie) : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 6
het heet hebben : 2
het koud hebben : 3
koorts : 2
koude rillingen : 1
loopstoornis : 1
malaise : 5
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 4
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 16
honger : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
metabole acidose : 1
toegenomen eetlust : 4
verminderde eetlust : 2
verstoorde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 49
baarmoederaandoening : 1
bloedingen na de menopauze : 10
hevige menstruatie (menorragie) : 4
impotentie : 4
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 10
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 2
samentrekking van de baarmoeder : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 12
vaginale geur : 1
Zenuwstelsel : 64
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 24
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 4
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 7
Polyneuropathie : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 2
stemstoornis : 1
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
veranderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
voorbijgaande globale amnesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DICLOFENAC, COMBINATIEPREPARATEN

Aantal meldingen 115.648
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
65.807
(57%)
45.385
(39%)
4.456
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.440
(1%)
22.638
(20%)
50.738
(44%)
37.347
(32%)
3.485
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.315
Bloed- en lymfestelsel : 2.923
Bloedvaten : 4.366
Chirurgische en medische verrichtingen : 434
Congenitale en genetische afwijkingen : 176
Endocrien syteem : 80
Hart : 2.892
Huid- en onderhuid : 41.921
Immuunsysteem : 7.963
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.495
Intoxicaties en letsels : 9.400
Lever en galwegen : 2.650
Maag-darmstelsel : 25.846
Neoplasmata : 331
Nier en urinewegen : 4.340
Oog : 11.676
Oor en evenwichtsorgaan : 1.014
Product aanlegenheden : 862
Psychisch : 2.951
Sociale omstandigheden : 172
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.377
Testuitslagen en onderzoeken : 4.364
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21.923
Voeding en stofwisseling : 1.591
Voortplantingsstelsel en borsten : 546
Zenuwstelsel : 9.725
Zwangerschap en perinatale periode : 148
Vergelijkbare geneesmiddelen