DUTASTERIDE/TAMSULOSINE

Capsule

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DUTASTERIDE/TAMSULOSINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04CA52 COMBODART (DUTASTERIDE/TAMSULOSINE) Capsule
G04CA52 DUTASTERIDE/TAMSULOSINE Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Langen-Wouterse de J.J. Selectieve a1-blokkers en het 'Intraoperative Floppy Iris Syndrome' (IFIS) GeBu 2006 40(9):105-106
2 Rolfes L. Tamsulosine en depressieve klachten GeBu 2012 46(7):82
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Alpha-1 blocking agents and liver disorders 2009
2 Dutasteride and testicular pain 2011
3 Tamsulosin and dry mouth 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-2-2020.


TAMSULOSINE MET DUTASTERIDE

Aantal meldingen 98
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
98
(100%)
0
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
bloedneus : 1
diafragma-aandoening : 1
kortademigheid : 3
loopneus : 1
neusverstopping : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 1
productieve hoest : 1
Bloedvaten : 6
herseninfarct : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
Hart : 12
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 4
perifeer oedeem : 2
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 21
exfoliatieve uitslag : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 5
nagelgroei abnormaal : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 5
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
gordelroos : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blaar : 2
wond : 1
Maag-darmstelsel : 28
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
buikklachten : 1
diarree : 2
droge mond : 3
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 1
pijn in de bovenbuik : 5
tandaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 1
zuurbranden : 2
Nier en urinewegen : 5
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 3
lensaandoening : 1
oogirritatie : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 14
abnormale dromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressieve stemming : 4
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 1
verminderd libido : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
perifere zwelling : 1
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 15
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
spermavolume verlaagd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 3
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 1
abnormale gewichtstoename : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 23
bloed in het sperma : 1
genitaal ongemak : 1
impotentie : 3
pijn testikels : 3
pijnlijke borst : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
testiculaire zwelling : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 6
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 19
duizeligheid : 13
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 1
minder smaak : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
toeval (convulsie) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TAMSULOSINE MET DUTASTERIDE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04CA01 ALFUZOSINE Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
2 G04CA01 XATRAL (ALFUZOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte
3 G04CA02 OMNIC (TAMSULOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte
4 G04CA02 TAMSULOSINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet met gereguleerde afgifte
5 G04CA03 HYTRIN (TERAZOSINE) Tablet
6 G04CA03 TERAZOSINE Tablet
7 G04CA04 SILODYX (SILODOSINE) Capsule
8 G04CA53 VESOMNI (SOLIFENACINE/TAMSULOSINE) Tablet met gereguleerde afgifte