FEMARA (LETROZOL)

Omhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FEMARA (LETROZOL) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02BG04 FEMARA (LETROZOL) Omhulde tablet
L02BG04 LETROMAN (LETROZOL) Omhulde tablet
L02BG04 LETROZOL Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


LETROZOL

Aantal meldingen 111
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2
(2%)
108
(97%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
hoesten : 1
kortademigheid : 2
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
Bloedvaten : 7
herseninfarct : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 5
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 22
dermatitis psoriasiformis : 1
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 8
huiduitslag : 2
Jeuk : 2
minder haargroei : 1
nagelafwijking : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
caries tanden : 1
urineweginfectie : 2
Intoxicaties en letsels : 1
blaar : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 16
buikklachten : 1
buikpijn : 1
diarree : 2
droge mond : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
ruw wangslijmvlies : 1
Nier en urinewegen : 1
vaak plassen : 1
Oog : 15
cornea-aandoening : 1
droog oog : 1
glasvochtloslating : 1
groei van de wimpers : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 2
wazig zien : 6
Psychisch : 13
abnormaal gedrag : 1
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
huilen : 1
paniekaanval : 1
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
botpijn : 3
costochondritis : 1
dermatomyositis : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 19
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
misvormingwervelkolom : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 4
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 4
spier ongemak : 1
Spierpijn : 12
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
trigger finger of hokkende vinger : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
het koud hebben : 2
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 2
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onverwacht effect : 6
pijn in de borstkas : 2
slijmvliesdroogheid : 2
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 5
gebrek aan vitamine-B12 : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
atrofische vulvovaginitis : 1
bekkenbodemspierzakheid : 1
melkafscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale droogheid : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 33
beroerte (CVA) : 2
bewegingsstoornis : 1
duizeligheid : 2
dyskinesie : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 8
migraine : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemstoornis : 2
tintelingen : 4
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LETROZOL

Aantal meldingen 18.094
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.979
(94%)
165
(1%)
950
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
78
(0%)
7.018
(39%)
2.739
(15%)
6.879
(38%)
1.380
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.564
Bloed- en lymfestelsel : 1.465
Bloedvaten : 1.489
Chirurgische en medische verrichtingen : 360
Congenitale en genetische afwijkingen : 76
Endocrien syteem : 104
Hart : 797
Huid- en onderhuid : 2.697
Immuunsysteem : 185
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.162
Intoxicaties en letsels : 1.150
Lever en galwegen : 365
Maag-darmstelsel : 3.184
Neoplasmata : 3.167
Nier en urinewegen : 455
Oog : 741
Oor en evenwichtsorgaan : 236
Product aanlegenheden : 191
Psychisch : 1.473
Sociale omstandigheden : 93
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.228
Testuitslagen en onderzoeken : 2.587
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.313
Voeding en stofwisseling : 963
Voortplantingsstelsel en borsten : 553
Zenuwstelsel : 2.850
Zwangerschap en perinatale periode : 77
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDE Overige toedieningsvormen
2 L02BG03 ANASTROZOL Tablet
3 L02BG03 ARIMIDEX (ANASTROZOL) Tablet
4 L02BG06 AROMASIN (EXEMESTAAN) Omhulde tablet
5 L02BG06 EXEMESTAAN Omhulde tablet