FERROFUMARAAT

Drank, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FERROFUMARAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B03AA02 FERROFUMARAAT Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gerritsen R.F. Huidreacties bij orale ijzerzouten GeBu 2009 43(10):94-95
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Oral iron salts and skin reactions 2008
2 Oral iron salts and skin reactions 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


FERROFUMARAAT

Aantal meldingen 231
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
44
(19%)
187
(81%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
bloedneus : 2
hoesten : 1
kortademigheid : 6
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
Bloedvaten : 2
bleekheid : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 52
acne : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
haaruitval : 4
huidirritatie : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huidverkleuring : 2
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 2
mechanische urticaria : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 2
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
toename huidpigment : 1
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
Maag-darmstelsel : 177
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 1
bloedbraken : 1
braakneiging : 1
braken : 15
braken op kinderleeftijd : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 18
diarree : 31
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 34
obstipatie, verstopping : 11
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 5
pijn in de bovenbuik : 7
tandverkleuring : 13
tongverkleuring : 4
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 11
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfunctie verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 2
oogzwelling : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
Psychisch : 7
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
artrose : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
Spierpijn : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14
geneesmiddelinteractie : 2
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
pijn : 1
vermoeidheid : 2
voedselinteractie : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 10
verminderde eetlust : 10
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 59
aandachtstoornis : 1
afwezigheid van reflexen : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 6
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 17
initiële insomnia : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 3
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
zenuwcompressie : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FERROFUMARAAT

Aantal meldingen 42.035
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.734
(73%)
9.133
(22%)
2.168
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
407
(1%)
11.138
(26%)
11.545
(27%)
16.561
(39%)
2.384
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.845
Bloed- en lymfestelsel : 782
Bloedvaten : 4.925
Chirurgische en medische verrichtingen : 201
Congenitale en genetische afwijkingen : 96
Endocrien syteem : 57
Hart : 2.809
Huid- en onderhuid : 11.881
Immuunsysteem : 3.974
Infecties en parasitaire aandoeningen : 763
Intoxicaties en letsels : 3.136
Lever en galwegen : 390
Maag-darmstelsel : 13.700
Neoplasmata : 134
Nier en urinewegen : 570
Oog : 761
Oor en evenwichtsorgaan : 364
Product aanlegenheden : 183
Psychisch : 1.506
Sociale omstandigheden : 80
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.791
Testuitslagen en onderzoeken : 2.737
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.154
Voeding en stofwisseling : 1.061
Voortplantingsstelsel en borsten : 230
Zenuwstelsel : 7.152
Zwangerschap en perinatale periode : 285
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B03AA03 FERROGLUCONAAT Bruistablet
2 B03AA03 LOSFERRON (FERROGLUCONAAT) Bruistablet
3 B03AA05 FERROCHLORIDE Drank
4 B03AA07 FERO-GRADUMET (FERROSULFAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
5 B03AA07 FERROSULFAAT Tablet met gereguleerde afgifte