FEVARIN (FLUVOXAMINE)

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FEVARIN (FLUVOXAMINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
N06AB08 FLUVOXAMINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Heeringa M., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Anorexie tijdens gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers Huisarts & Wetenschap 2001 44(4)142-143
2 Swart, I. de, Passier, A. Antidepressiva tijdens de zwangerschap en lactatie VOG Magazine 2017 VOG Magazine
3 Ekhart G.C., Puijenbroek van E.P. Blijvende seksuele functiestoornissen na staken van een SSRI? Tijdsc. Psychiatrie 2014 2014;56(5):336-40.
4 Beers E., Grootheest van A.C. Bruxisme als bijwerking van serotonineheropnameremmers Ned. Tijdschr. Tand. 2007 114:388-389
5 Ekhart, C., Matic, M., Kant, A., Puijenbroek, EP. Van, Schaik, R. van CYP450 genotype and aggressive behavior on selective serotonin reuptake inhibitors Pharmacogenetics 2017 18(7):613-620
6 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with selective serotonin reuptake inhibitors: a case-control study using spontaneous reports Int. Jour. Clin. Psychopharm. 2002 17(2):75-79
7 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with SSRI use (abstract) PEDS 2001 10(S1)S140
8 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
9 Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C., Diemont W.L. Hyperpigmentation associated with the use of serotonin reuptake inhibitors (abstract) PEDS 2002 11(2):s264-265
10 Wijnen H.H., Schendel van F.M.E., Puijenbroek van E.P. Hyponatriëmie bij gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers: meldingen in 1992-2002 NTVG 2004 148(39):1921-1924
11 Hooft van der C.S., Passier J.L.M., Stricker B.H.Ch. In hoeverre zijn de SSRI's schadelijk voor de ongeboren vrucht? Apothekers Vademecum 2002 12
12 Heeringa M., Beurskens R., Schouten W. Interactie van clozapine en fluvoxamine (abstract) NTVG 2000 144(1):49
13 Passier, A. Neonatale klachten geen reden SSRI-gebruik te staken PW 2015 150(42):14-16
14 Ekhart, C., van Puijenbroek, P. Schoksensaties door serotonineheropnameremmers Psyfar 2014 9(4):54-57
15 Heeringa M., Diemont W. Seksuele dysfunctie door selectieve serotonine-heropnameremmende antidepressiva. GeBu 1999 33(10):111
16 Labadie J. Seksuele stoornissen als bijwerking van SSRI's PW 2005 140(44):1380-1381
17 Broos N. Selectieve serotonine-heropnameremmers en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
18 Graaf de L, Puijenbroek van E.P. Serotonin reuptake inhibitors and shocklike paresthesia Journal Clin. Psychiatry 2003 64(8):969-970
19 Langen de J.J., Puijenbroek van E.P.,Grootheest van A.C. SSRIs and coughing. A gender specific ADR? (abstract) Drug Safety 2006 29(10):990-990
20 Becker M.L., Langen de J.J. SSRI's en gynaecomastie GeBu 2006 40(9):106-107
21 Broos, N. SSRI's en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
22 Beers E., Grootheest van A.C. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Psyfar 2008 2008;2:45-7
23 Zweers, P.G.A.M. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Medisch Farmaceutische Mededelingen 2014 2014;4(1):12-16.
24 Puijenbroek van E.P. Wat is het mechanisme van de bijwerking transpiratie bij SSRI's en zijn er SSRI's die deze bijwerking minder hebben Apothekers Vademecum 2006 7(1)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Hyperpigmentatie tijdens het gebruik van SSRI’s 2001
3 Paroxetine and restless legs 2008
4 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and alopecia 2008
5 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2008
6 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shocklike paraesthesia 2002
7 SSRI’s en galactorroe 2000
8 SSRI’s en nauwe kamerhoek glaucoom 2001
9 SSRI's and aggression 2009
10 SSRI's and aggression - an update 2014
11 SSRI's and hot flushing 2011
12 SSRI's and persistent sexual dysfunction 2012
13 SSRI's and tinnitus 2005
14 SSRI's and venlafaxine in association with bruxism 2006
15 SSRI's and weight gain 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


FLUVOXAMINE

Aantal meldingen 461
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
151
(33%)
306
(66%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
bloedneus : 3
falen van de ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 3
kortademigheid bij inspanning : 1
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
voorbijgaande tachypnoea van de pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 13
Bloeduitstorting : 5
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 3
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
overmatig haargroei : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 19
hartkloppingen : 12
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 1
tachycardie, neonataal : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 71
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
droge huid : 2
eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 3
haaraandoening : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 9
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 2
overmatig zweten : 21
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
toename huidpigment : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
blaasontsteking : 1
buikgriep : 1
caries tanden : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 3
branderig gevoel slokdarm : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
ribfractuur : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 160
aandoening maag-darmstelsel : 1
bloederige diarree : 1
braken : 17
buikbloeding : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 23
diarree : 17
droge mond : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
irritatie keel : 1
maagklachten : 8
misselijkheid : 56
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
onwelriekende adem : 2
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
winderigheid : 5
zuurbranden : 4
Nier en urinewegen : 7
bedplassen : 2
nachtelijke urinelozing : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 18
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
scheelzien : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 11
ooraandoening : 1
oorsuizen : 8
slechthorendheid : 2
Psychisch : 133
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 8
angst : 17
Apathisch : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 2
emotionele labiliteit : 2
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 1
libidoverlies : 2
manie : 4
nachtmerrie : 8
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 9
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 13
stemmingswisselingen : 2
tandenknarsen : 3
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 3
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 5
osteoporose : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 28
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 15
gewicht verlaagd : 3
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 3
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 57
dorst : 1
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 2
gevoel abnormaal : 1
koorts : 1
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 1
malaise : 11
maligne neuroleptica syndroom : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 4
vermoeidheid : 9
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
Voeding en stofwisseling : 21
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 13
Voortplantingsstelsel en borsten : 46
borstpijn : 3
borstvergroting : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 3
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 6
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
melkafscheiding : 7
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
onttrekkingsbloeding : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 4
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelaandoening : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 7
Zenuwstelsel : 165
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 18
dyskinesie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
extrapiramidale aandoening : 5
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 27
kaakklem : 3
migraine : 2
oculogyrische crisis : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
slaap apneu syndroom : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 15
Smaakstoornis : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 10
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 23
verandering reukvermogen : 1
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 3
verminderd bewustzijn : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 5
Zwangerschap en perinatale periode : 5
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale dood : 2
miskraam : 1
zuigelingensterfte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUVOXAMINE

Aantal meldingen 9.853
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.574
(57%)
3.303
(34%)
976
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
11
(0%)
3.188
(32%)
1.119
(11%)
5.144
(52%)
391
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 324
Bloed- en lymfestelsel : 162
Bloedvaten : 374
Chirurgische en medische verrichtingen : 36
Congenitale en genetische afwijkingen : 45
Endocrien syteem : 62
Hart : 469
Huid- en onderhuid : 1.152
Immuunsysteem : 57
Infecties en parasitaire aandoeningen : 130
Intoxicaties en letsels : 441
Lever en galwegen : 200
Maag-darmstelsel : 2.616
Neoplasmata : 20
Nier en urinewegen : 284
Oog : 298
Oor en evenwichtsorgaan : 160
Product aanlegenheden : 48
Psychisch : 2.385
Sociale omstandigheden : 32
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 376
Testuitslagen en onderzoeken : 743
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.804
Voeding en stofwisseling : 449
Voortplantingsstelsel en borsten : 325
Zenuwstelsel : 3.152
Zwangerschap en perinatale periode : 51
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
4 N06AB04 CITALOPRAM Druppels, Omhulde tablet
5 N06AB05 PAROXETINE Drank, Tablet
6 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank, Tablet
7 N06AB06 SERTRALINE Drank, Tablet
8 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Drank, Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet